Dofinansowanie gminnego projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Dodano: 24 maja 2021

Dofinansowanie gminnego projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Projekt Gminy Włoszakowice, złożony w partnerstwie z Gminą Luboń i Mosina pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Oznacza to, iż projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w latach 2021-2022. Jego całkowity koszt wyniesie 3.146.719,31zł z czego  1.474.237,99 zł stanowi kwotę dofinasowania. Wydatki realizacji projektu dla Gminy Włoszakowice wyniosą  871.824,15 zł, natomiast suma dofinansowania to 408 449,61.

Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały Nr 3599/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 maja 2021 r. w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa Wielkopolskiego będzie miał możliwość zwiększenia dofinansowania do pełnych wnioskowanych wysokości, tj. do poziomu 85% wartości zadania -  2.675.319,90 zł.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Włoszakowice lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W ramach projektu poniesione zostaną koszty związane z zakupem sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia nowoczesnych systemów informatycznych,
a w szczególności:

  • wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów,
  • wdrożenie elektronicznego biura obsługi interesanta wraz z modułem płatności PayByNet, PayU lub inny dostępny w momencie realizacji projektu,
  • wdrożenie systemu do podatków i opłat lokalnych, odpadów, kasy, księgowości,
  • wdrożenie systemu zarządzania danymi przestrzennymi,
  • wdrożenie formularzy elektronicznych e-usług.

Dzięki realizacji projektu wdrożony zostanie szeroki katalog e-usług publicznych, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli załatwić szereg spraw administracyjnych bez potrzeby wychodzenia  z domu.

Karolina Chlebowska
sekretarz gminy Włoszakowice