Przebudowa ul. Adamowo z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodano: 22 kwietnia 2021

Przebudowa ul. Adamowo z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Włoszakowice na przebudowę ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim.

Wartość projektu szacowana była na 836 048,22 zł, natomiast całkowita wartość prac zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 487.746,05 zł brutto. Dofinansowanie, które gmina uzyska z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% wartości.

Zakres przebudowy obejmuje budowę nowej nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m, budowę chodnika oraz wjazdów do posesji oraz odwodnienia. W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zamontowany zostanie wyświetlacz prędkości.

Realizacja zadania nastąpi do dnia 15 października 2021 r.

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy Włoszakowice