Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Dodano: 18 marca 2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

16 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

W posiedzeniu poza członkami Komisji uczestniczyli wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, sekretarz gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosław Zielonka oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.

Podczas spotkania omawiano propozycję nadania Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach imienia „Weteranów działań poza granicami państwa” oraz analizowano materiał sesyjny dot. funkcjonowania kąpielisk.

Propozycję nadania Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach imienia „ Weteranów działań poza granicami państwa” wraz z uzasadnieniem przedstawił dyrektor ZSO. Propozycja została zaakceptowana przez Komisję Oświaty, Sportu i Zdrowia przy jednym głosie wstrzymującym. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia zostanie przedłożony pod obrady sesji.

Następnie kierownik GOSiR przedstawił zasady funkcjonowania gminnego kąpieliska, które ponownie uruchomione zostanie przy gminnej plaży Pudełkowo. Komisja przyjęła materiał sesyjny w zakresie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Włoszakowice w roku 2021 oraz projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Włoszakowice na rok 2021. Projekty uchwał zostaną przedłożone pod obrady sesji.

Komisja podczas wyjazdowej części swojego posiedzenia zapoznała się z przeprowadzonymi remontami w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, między innymi remontem stołówki. Następnie w Bukówcu Górnym wizytowano nowopowstające centrum folkloru. Na zakończenie Komisja udała się do Boszkowa-Letniska, gdzie przyjrzała się planom dotyczącym powstania plaży przy ulicy Dworcowej, propozycji utworzenia kąpieliska przy ul. Wierzbowej (plaża Pudełkowo), planom przebudowy ul. Dominickiej oraz wizytowała nieruchomość proponowaną do zbycia o powierzchni 0,1486 ha. Ostatnim punktem była wizytacja powstającej bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Dominicach. 

Tekst Mirosława Poloszyk-Miś

zdj. Arkadiusz Szymczak