Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach zostanie nadane imię

Dodano: 10 lutego 2021

Branżowej Szkole I Stopnia we Włoszakowicach zostanie nadane imię

10 lutego w Urzędzie Gminy Włoszakowice miało miejsce spotkanie, którego tematem przewodnim było ustalenie daty nadania oficjalnego imienia Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia we Włoszakowicach.

W spotkaniu oprócz wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka obecni byli także pułkownik Rafał Miernik – dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownik Dariusz Wyrzykowski – dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak a także dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Jarosław Zielonka. W trakcie rozmowy ustalono, że uroczystość nadania imienia Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia we Włoszakowicach odbędzie się we wrześniu br. Szkoła będzie nosiła imię „Weteranów działań poza granicami państwa”.

Przypomnijmy, że tryb nadania imienia szkole określony jest w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Organ prowadzący szkołę nadaje imię danej szkole, w formie uchwały rady gminy, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Taki wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości. Organ prowadzący szkołę rozpatruje dany wniosek w terminie 60 dni.

tekst i zdjęcia: Natalia John