Fora Rolnicze 2021

Dodano: 09 lutego 2021

Fora Rolnicze 2021

Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Wielkopolskie Fora Rolnicze. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, fora zostaną przeprowadzone w formie zdalnej, na zasadzie udziału w bezpłatnych webinariach.

Forum Rolnicze powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego odbędzie się 24 lutego br. o godzinie 10.00.  Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Będzie to spotkanie online za pośrednictwem platformy ClickMetting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędna jest wcześniejsza rejestracja, której należy dokonać poprzez stronę internetową: www.wir.org.pl.

Organizowane corocznie przez samorząd rolniczy fora są płaszczyzną do wymiany informacji oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Obecny rok jest szczególnie ważny w aspekcie przyszłości rolnictwa w naszym kraju. Waży się bowiem ostateczny kształt nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-27. Realizacja tej polityki rozpocznie się za dwa lata, a więc w momencie, kiedy dzisiejsi uczniowie mogą obejmować gospodarstwa rolne i rozpoczynać samodzielnie działalność rolniczą. Warto więc, by dowiedzieli się, co ich czeka, jakie są szanse i zagrożenia i na jakie wsparcie mogą liczyć. Wokół tych kwestii koncentrować się będzie program tegorocznego Forum. Poruszymy również istotne z punktu widzenia rolników oraz ich następców kwestie bioasekuracji oraz wdrażania zasad tzw. Zielonego Ładu.

Szczegółowa tematyka Forum obejmuje: 

  • Krajowy Plan Strategiczny i jego konsultacje,
  • ograniczenia w używaniu środków ochrony roślin w związku z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
  • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
  • gospodarka łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
  • działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2022,
  • omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Wzorem lat ubiegłych w ramach spotkania zamierzamy odnieść się również do kwestii lokalnych oraz działań podejmowanych przez instytucje i służby szczebla powiatowego. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, w drugiej części spotkania będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Platforma ClickMeeting, za pośrednictwem której realizowane będzie spotkanie, umożliwia łączenie na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. W ramach rejestracji należy wskazać adres email, na który następnie przesłany zostanie link z zaproszeniem do udziału w spotkaniu. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania oraz jego organizacji można uzyskać w Biurze Powiatowym WIR pod nr tel. 534 660 360.

Prosimy również w miarę możliwości o rozpropagowanie informacji o forum poprzez zamieszczenie załączonej informacji na stronie internetowej urzędu.

 

Z pozdrowieniami

Paweł Dopierała
Biuro Powiatowe
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie
ul. 1 maja 1, 64-100 Leszno
tel. 65 529 55 23, 534 660 360

Pliki do pobrania