Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dodano: 05 lutego 2021

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Biuro Podatków i Opłat przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W terminie od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Włoszakowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2188), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021r.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach na stanowisku przy Biurze Podatków i Opłat. Więcej informacji pod nr telefonu 65-52-52-976.

Romana Pitrowska
podinspektor ds. podatków, opłat i windykacji należności