Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, pochodzących z gospodarstw rolnych

Dodano: 01 lutego 2021

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że odpady pochodzące z gospodarstw rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów można za odpłatnością zgłosić do podmiotów, których adresy znajdują się w poniższym załączniku.

Pliki do pobrania