Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zalesie we Włoszakowicach

Dodano: 05 stycznia 2021

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Zalesie we Włoszakowicach

5 stycznia w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na przebudowę ulicy Zalesie we Włoszakowicach.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe "PRA-MAS" Sp.  z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158, Partner Łukasz Masłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LU - MAX Łukasz Masłowski z siedzibą w Lesznie  przy ulicy Święciechowskiej 158. 

Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszakowice Moniki Ławeckiej. Natomiast ze strony wykonawcy stosowny podpis złożył Prezes Zarządu Łukasz Masłowski.

Zlecone zadanie obejmuje przebudowę dróg gruntowych przy ulicy Zalesie. W skład inwestycji wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostki brukowej, chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej. Oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość prac wynosi 773.681,07 zł brutto z terminem realizacji do końca czerwca br.

tekst: Jerzy Michalski

zdjęcia: Natalia John