Budżet gminy na rok 2021 uchwalony

Dodano: 31 grudnia 2020

Budżet gminy na rok 2021 uchwalony

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Włoszakowice uchwalono budżet Gminy Włoszakowice na rok 2021. Projekt uchwały poparło jednogłośnie obecnych na sesji 12 radnych.

W uchwalonym na 2021 rok budżecie Gminy Włoszakowice po stronie dochodów ustalona jest łącznie kwota w wysokości 54.528.413,14 zł, z tego dochody majątkowe stanowią 1.220.245,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 54.053.413,14 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 48.341.675,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.711.737,47 zł. Wydatki majątkowe, to w większości inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w 2021 roku należą:

1) budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Dłużyna, Jezierzyce Kościelne” realizowana w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

2) przebudowa ul. Zalesie we Włoszakowicach,

3) termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie,

4) przebudowa chodnika ul. Kościelnej i ul. Krótkiej w Dłużynie,

5) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice" (realizacja w latach 2021-2022),

6) kontynuacja trwającej inwestycji – budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach.

Ponadto Gmina Włoszakowice w 2021 roku w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizować inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulica Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” o wartości 1.050.000,00 zł.

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2021 tworzony w okresie obarczonym dużą niepewnością w związku z istniejącym stanem epidemicznym będzie wymagał zachowania szczególnej dyscypliny przy jego realizacji. Konieczna będzie ciągła i bieżąca analiza realizowanych dochodów i wydatków przez cały 2021 rok oraz podejmowanie na bieżąco niezbędnych decyzji.

Karolina Chlebowska
sekretarz gminy Włoszakowice 

 

grafika tytułowa: freepik.com