Obwieszczenia - konsultacje społeczne - uwagi właścicieli nieruchomości

Dodano: 13 listopada 2020


Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), zwracam się o upowszechnienie Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Pliki do pobrania