Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców

Dodano: 30 października 2020

Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców

CZY SĄ SPECJALNE KOSZE NA ZUŻYTE MASECZKI?
Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do czarnego pojemnika. Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem takich odpadów nie mogą mieć kontaktu z nimi. Dlatego zużyte maseczki należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.

CZY MOŻNA NIE SEGREGOWAĆ ODPADÓW?
Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania.

Wiosenna fala pandemii pokazała, że wiele osób wykorzystało ten czas na remonty, prace budowlane czy wymianę mebli. Kupując nowy sprzęt, pozbywamy się starego.

➢          Należy pamiętać, że elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich miejsc, czyli np. sklepów ze sprzętem AGD/RTV czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających w każdej gminie. W żadnym wypadku nie należy ich wystawiać przed dom w dniu zbiórki odpadów komunalnych.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI NA KWARANTANNIE?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami. Poniżej ważne wytyczne rządowe dla osób przebywających w izolacji (chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną):

➢          zaleca się odczekanie 72 godzin zanim przekaże się worek z odpadami do odbioru,

➢         należy umieścić odpady w worku i w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,

➢         zapełnić worek odpadami do ¾ jego pojemności i nie zgniatać zawartości,

➢         po zapełnieniu worka zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady
            z miejsca izolacji, wystawić worek z pomieszczenia, w którym przebywa osoba będąca w izolacji,

➢         osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru  (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka,

➢         worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w pojemniku na odpady zmieszane (czarny).

Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawiczek ochronnych i koniecznie umyć i/lub dezynfekować ręce. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stare meble, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady poremontowe) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji do czasu, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Pliki do pobrania