Program "Wspieraj Seniora"

Dodano: 28 października 2020

Program Program

                                                      U W A G A  S E N I O R Z Y 70+

 

od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program  „Wspieraj Seniora”

Kto może skorzystać?

Program przeznaczony jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii ( dotyczy to osób samotnych).

 W szczególnie uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 r.ż. (stan zdrowia, sytuacja rodzinna i społeczna osoby).

Kto realizuje program?

Za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Z jakiej pomocy Senior może skorzystać?

- zakupy

- spacer z psem,

- rozmowa przez telefon

- sprawy urzędowe / uregulowanie rachunków za opłaty, załatwieniu spraw służbowych nie wymagających upoważnienia i udostępnienia danych osobowych).

Kto płaci za zakupy i usługi?

Koszt zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie OPS podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.

OPS poinformuje Seniora, który z pracowników się skontaktuje po pieniądze ( z imienia i nazwiska). Nie oddawaj pieniędzy przypadkowym osobom!

Aby nie paść ofiarą kradzieży, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie zaufania wobec nieznajomych pukających do naszych drzwi. Trzeba pamiętać, aby w każdym z takich przypadków zidentyfikować osobę, poprosić o dokument potwierdzający, że jest ona przedstawicielem instytucji, na którą się powołuje.

Pozostałe usługi i pomoc są nieodpłatne.

Jak zgłosić potrzeby?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ 22  505  11  11

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00  do 21:00

Osoba przyjmująca Twoje zgłoszenie przekaże Twoją prośbę do OPS. Pracownik OPS skontaktuje się bezpośrednio z Seniorem  w celu weryfikacji i ustalenia sposobu pomocy.

Czy muszę dzwonić na infolinię?

Rekomendowany jest w pierwszej kolejności  kontakt za pomocą infolinii : 22 505 11 11

Pomoc można w ramach programu otrzymać także bezpośrednio w GOPS we Włoszakowicach

pod nr: 65 5252 970,  655252971 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30.

 

                                                                                                                     Kierownik GOPS

                                                                                                                        Elżbieta Guć