Nasadzenia drzew miododajnych w gminie Włoszakowice

Dodano: 09 października 2020

Nasadzenia drzew miododajnych w gminie Włoszakowice

W pierwszej połowie roku gmina Włoszakowice uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.630,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Całkowity koszt zakupu sadzonek drzew miododajnych wyniósł 14 712,50 zł - pozostałą część gmina Włoszakowice zapłaciła ze środków własnych. Nowe rośliny zostały posadzone na ul. Osada Wędkarska, a w najbliższym czasie również ul. Akacjowa w Boszkowie wzbogaci się o nowe drzewa. Docelowo posadzonych zostanie 50 drzew z gatunku klon zwyczajny i 60 drzew z gatunku lipa drobnolistna. Po zakończeniu nasadzeń drzewa zostaną opalikowane. Prace wykonywane są przez pracowników Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach. Sadzonki drzew zostały dostarczone przez firmę Szkółkarstwo Ozdobne mgr inż. Małgorzatę Dolczewską-Wierusz

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól.


Podinspektor ds. ochrony środowiska

Albert Cygan

zdjęcia: N.J.