Powszechny Spis Rolny – konkursy

Dodano: 11 września 2020

Powszechny Spis Rolny – konkursy

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:

1. Konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym, w którym uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu spisu, w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-radiowy-z-wiedzy-o-psr-2020/

2. Konkurs fotograficzny Moje gospodarstwo w obiektywie, który jest adresowany do użytkowników gospodarstw rolnych z zacięciem fotograficznym. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa wezmą udział w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/

3. Konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne, przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/

4. Konkurs Wyścig po piłki  to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zachęcamy Państwa do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przez Internet (https://spisrolny.gov.pl/) lub wykorzystanie kanału „Spisz się przez telefon” dostępnego na ogólnopolskiej Infolinii pod numerem: 22 279 99 99 !

 Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29  jest bezpłatnie udostępnione stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego.