Przebudowa ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim

Dodano: 14 lipca 2020

Przebudowa ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim

rządowy fundusz inwestycji lokalnych

Rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim.

Generalnym Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o z Leszna.

W zakres przebudowy wchodzi ułożenie krawężnika ulicznego obustronnie na całym odcinku, przebudowę przepustu, ułożenie nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 mb, chodnika o szerokości średnio 2,0 m, wykonanie kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia robót do końca listopada bieżącego roku.

Całkowita wartość robót - 1.229.385,00 zł brutto

Tekst: Jerzy Michalski, zdjęcia N.J.