Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodano: 13 sierpnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

64-140 Włoszakowice

ul.K.Kurpińskiego 29

tel. 655252970

e-mail gops@wloszakowice.pl                         

 

Ewelina Wolniczak  - Kierownik  GOPS

tel.65 5252970

e-mail ewelina.wolniczak@wloszakowice.pl 

 

mgr Sylwia Jankowiak – starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 65 5252971

 

Anna Nowak – starszy pracownik socjalny

tel. 65 5252971

 

Natalia Szwarc - referent ds świadczeń rodzinnych

tel. 65 5370 576, 65 5252986

 

mgr Katarzyna Kruk – referent ds funduszu alimentacyjnego

tel. 65 5370 576  ,    65 5252986

 

mgr Sebastian Marcinkowski – Główny księgowy