Sołectwa

SOŁTYSI i SOŁECTWA GMINY WŁOSZAKOWICE

Łukasz Chałupka

 • Sołectwo: Grotniki
 • Telefon: 721 348 841


Aniela Poloszyk

 • Sołectwo: Dłużyna
 • Telefon: x


Agnieszka Przewoźna

 • Sołectwo: Jezierzyce Kościelne
 • Telefon: 607 377 224


Grażyna Tomowiak

 • Sołectwo: Boguszyn
 • Telefon: 693 648 352


Helena Sobecka

 • Sołectwo: Charbielin
 • Telefon: 65 537 06 55


Ines Piotrowska

 • Sołectwo: Boszkowo
 • Telefon: 516 642 529


Jan Michalewicz

 • Sołectwo: Zbarzewo
 • Telefon: 65 537 04 64


Marzena Ratajczak

 • Sołectwo: Krzycko Wielkie
 • Telefon: 65 526 19 53


Mateusz Krystians

 • Sołectwo: Dominice
 • Telefon: 65 537 12 36

 
Stanisław Grochowy

 • Sołectwo: Skarżyń
 • Telefon: 65 537 07 27


Tadeusz Malepszy

 • Sołectwo: Bukówiec Górny
 • Telefon: 65 5372 494

 
Zenon Poloch  

 • Sołectwo: Sądzia
 • Telefon: 65 533 16 14