Informacja o zakończeniu inwestycji drogowych

Dodano: 2014-12-29 12:44

Uprzejmie informuję, że w miesiącu październiku i listopadzie 2014 r. zostały zakończone dwie inwestycje drogowe – budowa chodnika na ulicy Wolności we Włoszakowicach oraz przebudowa odcinka ulicy Boszkowskiej w Grotnikach.

Przebieg inwestycji:

I. Budowa chodnika na ulicy Wolności we Włoszakowicach

W dniu 2.12.2013 roku wpłynęła do Wójta Gminy Włoszakowice petycja podpisana przez 93 osoby w sprawie budowy chodnika na dwóch odcinkach ulicy Wolności we Włoszakowicach.

 Do pobrania: Kopia treści petycji

W miesiącu wrześniu 2014 roku Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na przydział środków Zarządowi Dróg Gminnych na tę inwestycję.

W połowie września został ogłoszony przetarg ofertowy – zaproszenie do składania ofert na wykonanie chodników z kostki brukowej i płyt 50x50 na ulicy Wolności we Włoszakowicach.

Zaproszenie zostało wysłane do 5 podmiotów. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena.

   Do pobrania: Kopia zaproszenia + potwierdzenia odbioru.

Otwarcie ofert nastąpiło 26 września 2014 roku. Wpłynęły 2 oferty. Korzystniejszą ofertą okazała się oferta  Zakładu Betoniarskiego Piotr Riedel z Włoszakowic na kwotę 131.100,00 zł brutto.

Umowa został podpisana w dniu 1 października 2014 roku.

    Do pobrania: Kopia umowy

    Kopie rachunków: ul. Wolności - pierwszy etap oraz  ul. Wolności - drugi etap.

Chciałbym jeszcze Państwa poinformować, co uczyniłem już wcześniej w swojej wypowiedzi na stronie internetowej gminy Włoszakowice, że na odcinku od skrzyżowania do ulicy Wolsztyńskiej jest wykonany w tej chwili chodnik tymczasowy. W pierwszym półroczu 2015 roku, po wykonaniu przez Zakład Gazowniczy z Poznania instalacji gazowej, chodnik zostanie poszerzony do półtora metra zgodnie z pierwotnym założeniem.

II. Przebudowa odcinka ulicy Boszkowskiej w Grotnikach

Przetarg został ogłoszony w dniu 20.08.2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej gminy Włoszakowice.

Termin składania ofert upłynął w dniu 5.09.2014 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wpłynęły dwie oferty

Korzystniejszą cenowo ofertą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Ryszard Antkowiak z Krzycka Wielkiego na kwotę 294.000,00 zł brutto.

    Do pobrania:  Kopia rachunku.

 

Jerzy Michalski

Kierownik Zarządu Dróg Gminnych