Pawłowskiego i Sokołowicka oficjalnie otwarte

Dodano: 2019-05-09 10:58

W ostatnich dniach kwietnia zakończyła się przebudowa ulic Pawłowskiego i Sokołowickiej w Bukówcu Górnym. Oficjalne oddanie do użytku dwóch wylanych asfaltem dróg nastąpiło w środę 8 maja.

W uroczystym otwarciu ulic, poza licznie zgromadzonymi mieszkańcami wsi, uczestniczyli: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, miejscowi radni – Izabela Gbór, Mariusz Szady i Bartosz Zając, sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy, sekretarz gminy Karolina Chlebowska, kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa realizującego inwestycję – prezes firmy Wojciech Rajewski i dyrektor techniczny Wiesław Furmaniak. Nie zabrakło też członków tutejszej grupy rowerowej, którzy bezpośrednio po przecięciu wstęgi przetestowali na swoich jednośladach nowe odcinki dróg.

-Cieszę się, że każdego roku możemy wybudować kilkaset metrów asfaltu w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Myślę, że ulice Pawłowskiego i Sokołowicka zepną drogi w Bukówcu Górnym, a więc „zapłocie” południową i północną, doskonale służąc okolicznym mieszkańcom – powiedział otwierając inwestycję wójt Robert Kasperczak.

Przypomnijmy, że rozpoczęte pod koniec lutego br. zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m wraz z podbudową na 740-metrowym odcinku ulicy Pawłowskiego i 280-metrowym odcinku ulicy Sokołowickiej (przy okazji wykonano także pobocza gruntowe wzdłuż przebudowanych ulic). Inwestycja realizowana była przy współudziale środków zewnętrznych w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku oraz zgodnie z uchwałą nr V/67/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 144.000,00 zł na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowita wartość prac, przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna, wyniosła dokładnie 437.412,60 zł.

A.A.