Ścieżka z Włoszakowic do Gołanic już w budowie

Dodano: 2019-02-27 12:43

Choć w kalendarzu jeszcze zima, to pomiędzy Włoszakowicami a Gołanicami rozpoczęły się już prace związane z budową długo wyczekiwanego ciągu pieszo-rowerowego. Po wycięciu drzew w pasie przeznaczonym pod ścieżkę, teren przejęła pruszkowska spółka Strabag – główny wykonawca inwestycji.

Obecnie na trasie przyszłego ciągu usuwane są korzenie ściętych drzew, a cały teren jest wyrównywany. Prace polegające na korytowaniu ścieżki, usytuowanej w całości po lewej stronie drogi (jadąc od strony Włoszakowic),  powinny ruszyć na początku marca.

Przypomnijmy, że ciąg pieszo-rowerowy od ronda we Włoszakowicach, przez Jezierzyce Kościelne, do Gołanic będzie miał ok. 10 km długości, a jego nawierzchnia zostanie wykonana z masy bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i kostki betonowej (we Włoszakowicach i Jezierzycach Kościelnych). Wzdłuż nowej trasy zaplanowano również stworzenie dziewięciu punktów przesiadkowych (ośmiu w powiecie leszczyńskim i dziewiątego na dworcu kolejowym w Lesznie), w których będzie można zostawić samochód i przesiąść się na rower. Znajdą się w nich utwardzone miejsca postojowe, wiaty dla jednośladów, tablice informacyjne i mapy sieci ścieżek rowerowych w okolicy. Realizacja zadania o łącznej wartości 9.389.961 zł., na które powiat leszczyński otrzymał 6.727.394,78 zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, powinna zakończyć się do 30 września br.

A.A.