Gmina Włoszakowice z nowym wójtem i radnymi

Dodano: 2018-11-21 07:57

Pierwsza sesja Rady Gminy Włoszakowice w kadencji 2018-2023 została przeprowadzona we wtorek 20 listopada. Inauguracyjne posiedzenie było połączone z uroczystym ślubowaniem wójta Roberta Kasperczaka oraz nowo wybranych radnych.

Przypomnijmy, że w skład organu stanowiącego i kontrolnego gminy Włoszakowice weszło 15 osób: Irena Przezbór, Zenon Poloch, Helena Sobecka, Bartosz Zając, Dorota Langner, Hanna Michalska (KWW „Obywatelski”), Marius Sujecki, Kazimierz Kurpisz, Aneta Szaferska-Poczekaj, Maria Rzeźniczak, Izabela Gbór, Mariusz Szady (KW PSL), Marek Wąsowicz, Karol Wilczak i Jerzy Resler (KWW „Dla dobra gminy Włoszakowice”). Wymienieni wyżej radni odebrali specjalne zaświadczenia informujące o ich wyborze, po czym złożyli oficjalną przysięgę. Podczas wtorkowej sesji wybrano również przewodniczącego Rady Gminy, którym został Kazimierz Kurpisz, oraz wiceprzewodniczącego, powierzając tę funkcję Markowi Wąsowiczowi.

Dochowanie wierności prawu i sprawowanie powierzonego urzędu dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Włoszakowice ślubował także wójt Robert Kasperczak, który w trakcie swojego wystąpienia powiedział: -Wspólnie z Radą  chciałbym kontynuować dotychczasowe dobre rozwiązania i doświadczenia, określać nowe, ciekawe i innowacyjne pomysły, wsłuchiwać się w potrzeby i głosy mieszkańców oraz wspólnie ustalać cele i z determinacją je realizować. Zamierzam podejmować dalsze działania w celu poprawy infrastruktury oraz rozwoju kanalizacji, gazyfikacji i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Za ważny cel stawiam sobie również zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a osobom starszym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pomocy i opieki. Dzieciom i młodzieży pragnę zagwarantować właściwe warunki do wychowania, nauki i rozwoju fizycznego.

Ważnym elementem ceremonii były ponadto podziękowania dla ustępującego wójta Stanisława Waligóry. Słowa uznania w stronę wieloletniego włodarza naszej gminy skierowali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz świeżo zaprzysiężony wójt. W sesji uczestniczyli też: przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński, proboszcz parafii Włoszakowice ksiądz Andrzej Szulc, proboszcz parafii w Zbarzewie i Niechłodzie ksiądz Robert Bach, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz okoliczni mieszkańcy.

Warto wspomnieć, że posiedzenia Rady Gminy Włoszakowice, po kilku latach przerwy, powróciły na reprezentacyjną Salę Trójkątną Pałacu Sułkowskich. Do nowości należy zaliczyć także elektroniczny sposób przyjmowania uchwał.

Wywiad z nowym wójtem gminy Włoszakowice oraz bliższe przedstawienie sylwetek radnych już w grudniowym numerze „Naszego Jutra”!

A.A.