Znakowanie grobów zakończone

Dodano: 2018-11-08 15:06

7 i 8 listopada odbyły się uroczystości wieńczące akcję znakowania grobów Powstańców Ziemi Włoszakowickiej. Ostatnie medale „Powstaniec Wielkopolski” przyozdobiły mogiły na cmentarzach parafialnych w Krzycku Małym i Bukówcu Górnym.

Podczas pierwszej z uroczystości, która odbyła się w Krzycku Małym, oznakowano miejsca spoczynku: Józefa Borowczaka, Jana Bortla, Walentego Firleja, Jana Michałowskiego, Antoniego Styzińskiego i Franciszka Walkowskiego. Z kolei następnego dnia w Bukówcu Górnym przyozdobiono mogiły: Franciszka Apolinarskiego, Piotra Bury, Tomasza Bury, Piotra Dekierta, Franciszka Fenglera, Józefa Głuszaka, Piotra Grochowczaka, Adama Grzesieckiego, Jana Grzesieckiego, Ignacego Kicińskiego, Józefa Lipowego, Juliana Marcinka, Franciszka Szulca, Franciszka Śliwy, Walentego Śliwy i Piotra Świętka. Medale przytwierdzane na grobach przez referenta UG ds. ochrony przeciwpożarowej (odpowiedzialnego za przeprowadzanie akcji) zostały uprzednio poświęcone przez miejscowych proboszczów – odpowiednio ks. Artura Rembalskiego i ks. Marka Kanteckiego. W obu uroczystościach, poza zaproszonymi gośćmi i pocztami sztandarowymi, licznie uczestniczyli również członkowie rodzin nieżyjących powstańców.

Choć pierwsza transza medali została już wyczerpana, to groby powstańców do oznakowania można nadal zgłaszać w Biurze Spraw Obywatelskich (p. 113) Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

A.A.