Bieg Niepodległości w przededniu stulecia

Dodano: 2018-11-06 18:27

Już od 7 lat Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach organizuje w miejscowym parku bieg dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. W tym roku, z okazji setnej rocznicy tak ważnego w dziejach Polski wydarzenia, impreza odbyła się pod nazwą „Bieg Niepodległości”.

Rekordową liczbę ponad stu uczestników, reprezentujących gminne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, powitał dyrektor ZSO Włoszakowice Tadeusz Górny. Zgodnie z tradycją trasa biegu brał swój początek na płycie boiska należącego do włoszakowickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, następnie wiodła ulicami Zalesie i Leśną oraz parkowymi alejkami, by po blisko 2 kilometrach zakończyć się w punkcie początkowym. Na tak wytyczonej pętli uczniowie wyposażeni w biało czerwone-barwy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach, wyznaczonych na podstawie wieku i płci.

Na pierwszego biegacza trzeba było czekać około pięciu minut. Po raz kolejny okazał się nim nauczyciel bukówieckiej szkoły Łukasz Stachowiak, startujący poza klasyfikacją. Za nim, w różnych odstępach czasowych, linię mety przekraczali kolejni zawodnicy. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami okazali się:

Szkoły podstawowe – dziewczęta

 1. Nikola Apolinarska (SP Krzycko Wielkie)
 2. Karolina Cukierska (SP Bukówiec Górny)
 3. Agnieszka Grabsztunowicz (SP Włoszakowice)

Szkoły podstawowe – chłopcy

 1. Błażej Kot (SP Bukówiec Górny)
 2. Antoni Gregor (SP Włoszakowice)
 3. Krystian Białasik (SP Krzycko Wielkie)

Szkoły ponadpodstawowe – dziewczęta

 1. Anita Borowczak
 2. Julia Skórzewska
 3. Alina Defitowska

Szkoły ponadpodstawowe – chłopcy

 1. Eryk Rutkiewicz
 2. Szymon Lipowy
 3. Patryk Skopiński

VII edycję biegu zwieńczyła uroczysta dekoracja zwycięzców, podczas której najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez gminę Włoszakowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pamiątkowe puchary i bony podarunkowe do sklepu sportowego wręczyli triumfatorom sekretarz gminy Monika Klemenska (w imieniu patrona biegu wójta Stanisława Waligóry), dyrektor Tadeusz Górny i wicedyrektor Alicja Zborowska. W podsumowaniu wydarzenia, poza licznie zgromadzonymi biegaczami i ich opiekunami, uczestniczyli również kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak oraz podinspektor UG ds. oświaty Marek Wodawski.

A.A.