Budowa kanalizacji na Leszczyńskiej i Gajowej

Dodano: 2018-10-09 14:52

Z początkiem października Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. rozpoczął inwestycję pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach”, polegającą na wybudowaniu odcinka sieci grawitacyjnej na ulicach Leszczyńskiej i Gajowej we Włoszakowicach.

Łączna długość zaprojektowanej sieci z rur PVC o średnicy 200 mm to 640 m. Na realizację przedmiotowego zadania spółka przeznaczy kwotę 179.264,04 zł brutto, którą planuje pozyskać w postaci preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nadmienić należy, że zadanie to jest inwestycją strategiczną z punktu widzenia rozwoju budownictwa jednorodzinnego na wskazanym obszarze, który do chwili obecnej był wstrzymany ze względu na istnienie strefy ochrony ujęć wód głębinowych przedsiębiorstwa Hermes i związany z tym zakaz budowy zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych.

Roboty budowlane wykonywane są przez własne zasoby osobowe i techniczne spółki, a termin ich zakończenia planowany jest na drugą połowę listopada 2018 roku.

Rafał Jagodzik