OSP z dofinansowaniem

Dodano: 2018-10-01 11:48

28 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu została podpisana umowa dotycząca realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a gminą Włoszakowice.

Organ administracji rządowej reprezentował dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak, a gminę Włoszakowice wójt Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w kwocie 56.628 zł (przy udziale własnym 572 zł) na realizację działania w zakresie nabycia przez gminę wyposażenia i sprzętu ratownictwa, który będzie przekazany do użytkowania gminnym  jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przy podpisywaniu umowy, ze względu na właściwość okręgu wyborczego, obecny był również poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak.

M. Rolka, zdj. J. Michalski