OSP Bukówiec Górny ma 85 lat

Dodano: 2018-09-11 10:11

Niedziela 9 września upłynęła w Bukówcu Górnym pod znakiem 85-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody jubileuszu podzielone były na dwie główne części.

Pierwsza z nich rozpoczęła się jeszcze przed południem w kościele parafialnym pw. św. Marcina. Tutaj mszę świętą w intencji strażaków odprawił ksiądz proboszcz Marek Kantecki. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślały uczestniczące w nim poczty sztandarowe reprezentujące okoliczne jednostki OSP.

Bezpośrednio po mszy wszyscy przemaszerowali na boisko przy tutejszej sali wiejskiej, gdzie rozpoczęła się oficjalna część imprezy. Licznie zebranych strażaków, przedstawicieli bukówieckich organizacji oraz gości honorowych, w tym m.in.: Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie Macieja Zdęgę, zastępcę dowódcy JRG asp. sztab. Jacka Nowaka, członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Arkadiusza Pawlaka, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Leszczyńskiego Halinę Florek, przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irenę Przezbór, sołtysa Bukówca Górnego Tadeusza Malepszego, dyrektor GOK Monikę Lucerek oraz referenta UG ds. ochrony przeciwpożarowej Piotra Wiązanię, powitał prezes świętującej jednostki Bartosz Zając. Przy okazji swojego wystąpienia prezes przedstawił również jak wygląda służba strażaka ochotnika. Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie  medali i odznak zasłużonym druhom.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • Dariusz Wandolski
 • Ireneusz Dudzik
 • Piotr Gnaciński

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • Tomasz Poniży
 • Wojciech Poloch
 • Mariusz Grygiel
 • Rafał Młynkowiak
 • Marcin Lipowy

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • Jacek Marcinek
 • Dawid Błaszkowiski
 • Krzysztof Poloch

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało:

Odznakę „Strażak Wzorowy”

 • Sylwia Grodziska
 • Jowita Samol
 • Monika Fliger
 • Dominik Poniży
 • Kacper Poniży
 • Maciej Sworacki
 • Ariel Łuczak
 • Eryk Poniży
 • Mateusz Kiełczeski
 • Angelika Marciniak

Ważnym wyróżnieniem, przyznanym przez Zarząd OSP w Bukówcu Górnym, były również statuetki dla osób szczególnie zaangażowanych w życie jednostki, które odebrali Dariusz Waldolski, Ireneusz Dudzik i Mariusz Grygiel. Ponadto rozdano także pamiątkowe dyplomy dla młodzieży zasilającej szeregi bukówieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście, którzy chętnie składali życzenia „jubilatom”. Na zakończenie części oficjalnej odbył się też niezwykle widowiskowy pokaz akrobatyczny w wykonaniu dziewczynek z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” prowadzonego przez Dariusza Wandolskiego.

Obchody 85-lecia straży w Bukówcu Górnym zwieńczyła tradycyjna zabawa taneczna z zespołem „Feniks”. Zainteresowani mogli również zwiedzić remizę oraz zobaczyć z bliska będący na wyposażeniu jednostki wóz bojowy.

D.J.

***

Poniżej przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii OSP Bukówiec Górny:

9 września 1933 r. – zebranie założycielskie u Walentego Śliwy; wybrano zarząd tymczasowy: Kasper Marcinkowski – przewodniczący, Piotr Dekiert – sekretarz, Piotr Lipowy i Walenty Samol – ławnicy, następnie gdy stowarzyszenie liczyło już 44 członków wybrano pierwszy właściwy zarząd w składzie: Leon Konieczny – prezes i naczelnik, Staniosław Łuczak – zastępca, Marian Majer – sekretarz, Walenty Samol – skarbnik.

1936 r. – zmiana składu zarządu: Franciszek Lórych – prezes, Marian Majer – sekretarz, Piotr Dekiert – naczelnik, Walenty Samol – skarbnik, Stanisław Łuczak – gospodarz. Liczba członków stowarzyszenia wynosi w tym czasie 55 osób.

1939 r. – okres okupacji, Piotr Dekiert piastuje funkcję Naczelnika Przymusowej Straży. Po II wojnie światowej Piotr Dekiert odnawia działalność stowarzyszenia oraz obejmuje funkcje prezesa i naczelnika. Sekretarzem zostaje Franciszek Piotr, skarbnikiem Wacław Samol, a gospodarzem Stanisław Furman.

1946 r. – prezesem zostaje druh Kaczmarek. Stowarzyszenie z własnych funduszy kupuje motopompę. Z okazji 15-lecia istnienia OSP nabywa sztandar.

1956-1959 r. – budowa remizy strażackiej z funduszy własnych, społeczeństwa, gromady i Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lesznie.

1957 r. – jednostka otrzymuje z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej nowa motopompę (Leopolia o wyd. 800 l/min).

1966 r. – powstanie pierwszej w gminie sekcji żeńskiej, która brała udział m.in. w 1 i 2 Wojewódzkich Zawodach Pożarniczo-Sportowych.

Wrzesień 1972 r. – jednostka otrzymuje pierwszy samochód bojowy.

1973 r. – z inicjatywy zarządu OSP powołany został wiejski Komitet Budowy Domu Kultury. Po powstaniu województwa leszczyńskiego jednostka przeszła pod władanie Komendy Rejonowej we Wschowie. Za pomoc przy budowie nowej komendy we Wschowie komendant rejonowy przekazał nową motopompę. Wówczas nastąpiła także zmiana samochodu.

1998 r. – jubileusz 65-lecia połączony z wręczeniem nowego sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo i sponsorów. W tym czasie następuje też zmiana samochodu.

Wrzesień 2003 r. – przed remizą zostaje zamontowana figura patrona strażaków św. Floriana.

2007 r. – jednostka w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajęła trzy pierwsze miejsca i jedno trzecie. To, jak do tej pory, najlepszy rezultat z udziału w tego typu zawodach.

2008 r. – przekazanie samochodu od zaprzyjaźnionych strażaków z Holandii

2010 r. – obchody 800-lecia Bukówca Górnego, w których organizacje angażuje się jednostka. W tym roku strażacy z Bukówca uczestniczą w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Strażaków na Jasnej Górze

2013 r. – jubileusz 80-lecia jednostki.

2014 r. – zakup wozu strażackiego Volvo FS 718.

2015 r. – wybrano obecny zarząd w składzie: Bartosz Zając – prezes, Grzegorz Poniży – v-ce prezes, Jacek Marcinek – naczelnik, Eryk Poniży – v-ce naczelnik, Monika Fliger – sekretarz, Jan Grygiel – skarbnik, Dawid Błaszkowski – gospodarz,  Rafał Młynkowiak – kronikarz, Piotr Gnaciński – członek.