Parafie Zbarzewo i Niechłód mają nowego proboszcza

Dodano: 2018-07-09 10:42

Na początku lipca parafie Zberzewo i Niechłód doczekały się nowego proboszcza, którym został ksiądz Robert Bach, dotychczas pełniący funkcję wikariusza w parafii pw. św. Antoniego w Lesznie. W Zbarzewie niedawno przybyłego kapłana powitano podczas niedzielnej mszy świętej 8 lipca.

W zgromadzeniu liturgicznym, wspólnie razem w tej świątyni zbarzewskiej, chcemy dzisiaj uroczyście wprowadzić na urząd proboszcza księdza magistra Roberta Bacha. Pozwólcie, że na początku przeczytam jego dekret nominacyjny, przygotowany przez księdza arcybiskupa metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego: „Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem kościoła, z dniem 1 lipca 2018 roku mianuję księdza magistra Roberta Bacha proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zbarzewie i parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłodzie w Dekanacie Święciechowskim. Swoje obowiązki ksiądz proboszcz będzie wypełniał jako pasterz zatroskany o powierzoną mu wspólnotę, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa kanonicznego i archidiecezjalnego prawa partykularnego, pamiętając, że wykonuje zadania nauczania, uświęcania i kierowania ludem Bożym, powołany do uczestnictwa w posłudze samego Chrystusa, zgodnie z przepisami kodeksu prawa kanonicznego i synodu naszej poznańskiej archidiecezji. Równocześnie odwołuję księdza magistra z urzędu wikariusza w parafii pw. Świętego Antoniego w Lesznie. Kapłańskiej posłudze przewielebnego księdza magistra na nowej placówce serdecznie błogosławię” – tymi słowami rozpoczął uroczystą mszę świętą dziekan Dekanatu Święciechowskiego i jednocześnie proboszcz parafii Krzycko Małe ksiądz Artur Rembalski.

Dziekan, po przeczytaniu dekretu, powiedział kilka słów o księdzu Robercie, którego zna od wielu lat. Mówił o nim, jako o człowieku pełnym entuzjazmu, pogody ducha i posiadającym piękne doświadczenie duszpasterskie. Zwrócił się również do rodziny nowego proboszcza, jego przyjaciół i znajomych, podkreślając radość z ich przybycia, gdyż to właśnie oni towarzyszyli księdzu Robertowi, kiedy dorastał i zdobywał pierwsze „szlify” człowieczeństwa. Ksiądz Artur Rembalski wspomniał również o dodatkowych funkcjach, jakie ksiądz proboszcz będzie musiał spełniać, będąc m.in. referentem do spraw młodzieży i trzeźwości. Po uroczystej wypowiedzi dziekan wręczył księdzu Robertowi klucze do kościołów i wszystkich innych budynków obu parafii, wypowiadając słowa: Proszę Cię, otwieraj te świątynie wszystkim, którzy szukają Boga. Niech staną się centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj nimi tak, jak zostało Ci to polecone, jako gorliwy pracownik Winnicy Pańskiej.

W imieniu parafian i wsi Zbarzewo nowego proboszcza powitał sołtys Jan Michalewicz, składając na jego ręce kwiaty oraz chleb. Do powitania przyłączyła się również delegacja miejscowej jednostki OSP. Ksiądz dziekan dodał jeszcze, że współpraca między proboszczem a parafianami może być owocna tylko wtedy, gdy jest natchniona i kierowana przez Ducha Świętego.

Po uroczystym powitaniu, ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą, podczas której w kazaniu wspomniał o miłości do wszystkich parafian, niesamowitym wyzwaniu i odpowiedzialności pełnienia tak ważnej służby. Na koniec ceremonii skierował serdeczne podziękowania w stronę swoich rodziców, brata z rodziną, znajomych, przyjaciół, dziekana Dekanatu Święciechowskiego, Ojca Jozue, chórzystek z zespołu śpiewaczego „Zbarzewianki” oraz wszystkich tych, którzy przywitali go z otwartym sercem.

***

Ksiądz Robert Bach urodził się 4 sierpnia 1975 roku, w dzień św. Jana Vianneya – patrona proboszczów. Ukończył liceum w Wągrowcu, a następnie spędził dwa lata na Politechnice Poznańskiej, na wydziale Elektrotechnicznym. Przez kolejnych sześć lat studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, odbywając studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2002 roku w poznańskiej Bazylice Katedralnej. Funkcję wikariusza pełnił w parafiach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu, Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie, Świętego Krzyża w Szamotułach i Świętego Antoniego w Lesznie. W każdej parafii ksiądz Robert charakteryzował się niezwykłą energią i pomysłowością, przez co dał się zapamiętać jako wspaniały kapłan, przyjaciel i kolega. Zawsze miał bardzo dobry kontakt z parafianami, a w szczególności z młodzieżą.

Małgorzata Adamczewska