Czerwcowy raport z budowy kanalizacji

Dodano: 2018-06-06 12:27

Publikujemy aktualny raport z budowy kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim, Sądzi, Boszkowie-Letnisku i Ujazdowie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach, a więc prac wykonywanych w ramach projektu POIiŚ.

Krzycko Wielkie i Sądzia

Rozpoczęto roboty na ulicy Szkolnej w Krzycku Wielkim związane z wymianą azbestowo-cementowej sieci wodociągowej na nową, wykonaną z rur PVC. Roboty realizuje podwykonawca oficjalnie zgłoszony w ramach kontraktu – firma Gruszeczka z siedzibą w Lesznie.

Ruszyły również prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Mórkowskiej w Krzycku Wielkim. Wykonuje je podwykonawca oficjalnie zgłoszony w ramach kontraktu - firma Giera z siedzibą w Lesznie.

Ponadto rozpoczęto roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Prymasa A. Krzyckiego. Prace realizują dwie brygady głównego wykonawcy – firmy Budo-Instal Leszno.

Boszkowo-Letnisko i Ujazdowo

Zakończono roboty budowlane na ulicach Słonecznej, Wiśniowej i Wiatracznej w Boszkowie-Letnisku.

Ulica Wiatraczna

Obecnie kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiosennej. Począwszy od 11 czerwca wykonawca rozpocznie również roboty na ulicy Leśnej w Boszkowie-Letnisku.

Oczyszczalnia ścieków

W dniu 5 czerwca odebrano w leszczyńskim Starostwie Powiatowym decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawca złożył również wnioski w Przedsiębiorstwie Wody Polskie – RZGW Wrocław oraz Zarządzie Zlewni w Zielonej Górze o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne (trwa procedura administracyjna wydania decyzji). Zgodnie z informacją wykonawcy – firmy EkoWodrol z siedzibą w Koszalinie roboty ziemne na terenie oczyszczalni mają się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca br.

R. Jagodzik