Raport z rozbudowy sieci kanalizacyjnej

Dodano: 2018-05-09 13:00

Przedstawiamy kolejny raport z budowy kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim, Sądzi, Boszkowie-Letnisku i Ujazdowie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach, czyli prac wykonywanych w ramach projektu POIiŚ.

Krzycko Wielkie i Sądzia

Obecnie trwają prace na ulicy Szkolnej w Krzycku Wielkim, gdzie na dzień dzisiejszy operują dwie brygady robocze generalnego wykonawcy, a więc firmy Budo-Instal. Po dłuższej przerwie wznowiono również roboty na ulicy Górnego, wykonywane przez jedną brygadę firmy Giera (podwykonawca zgłoszony do kontraktu).

Boszkowo-Letnisko i Ujazdowo

Wykonawca zakończył roboty w Ujazdowie, a do 30 kwietnia prowadził je na ulicach Słonecznej i Wiosennej w Boszkowie-Letnisku. W weekend majowy prace zostały przerwane i nie będą prowadzone również w obecnym tygodniu (od 7 do 12 maja), ze względu na konieczność zaangażowania brygad na innej budowie. Roboty, zgodnie z deklaracją wykonawcy, mają być wznowione w poniedziałek 14 maja (dwie brygady robocze).

Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach

W dniu 17 kwietnia wykonawca złożył wniosek w Starostwie Powiatowym w Lesznie o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (trwa procedura weryfikacji złożonych dokumentów). Nie został jeszcze złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne do Wód Polskich, ze względu na braki w opracowywanym operacie wodnoprawnym (brak wypisu z ewidencji gruntu dla jednej z działek).

R. Jagodzik