Modlili się w intencji Ojczyzny

Dodano: 2018-05-04 09:00

Tłumy wiernych zjawiły się w Święto Narodowe 3 maja na boisku we włoszakowickim parku, gdzie odbyła się tradycyjna msza święta polowa w intencji Ojczyzny, upamiętniająca 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nabożeństwo jak co roku było połączono z odnowieniem słynnych ślubów jasnogórskich, napisanych w 1956 r. przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

Czwartkową mszę świętą koncelebrowało dwóch włoszakowickich kapłanów – ksiądz proboszcz Andrzej Szulc oraz ksiądz wikariusz Karol Maciejak. Obok licznie zgromadzonych wiernych w nabożeństwie uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące miejscowe organizacje i instytucje, w tym: Związek Kombatantów RP, Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Kolejarzy, Ochotniczą Straż Pożarną z Włoszakowic i Dominic, Polskie Stronnictwo Ludowe, a także Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na mszy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, z wójtem gminy Włoszakowice Stanisławem Waligórą na czele. Uroczystość uświetnili ponadto chórzyści z Parafialnego Chóru Pań „Mater Dei” oraz Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego, występujący pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

Uroczystą mszę świętą zwieńczyło odśpiewanie „Warszawianki” Karola Kurpińskiego oraz wystrzał z hakownicy w wykonaniu brata kurkowego Jerzego Mierzyńskiego. Ważnym elementem ceremonii było również poświęcenie tarczy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, które tego dnia przeprowadzało coroczne królewskie strzelanie.

Organizatorem trzeciomajowej mszy świętej był jak zawsze Gminny Ośrodek Kultury, przy pomocy Zarządu Dróg Gminnych, miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz włoszakowickiej parafii pw. Świętej Trójcy. Należy wspomnieć, że podobne nabożeństwa w intencji Ojczyzny odbyły się również w pozostałych parafiach naszej gminy.

A.A.