Wiosenny raport z prac drogowych

Dodano: 2018-04-10 09:45

Wiosna i wyższe temperatury zadomowiły się u nas na dobre, a co za tym idzie, roboty drogowe w gminie Włoszakowice nabrały tempa. Przedstawiamy najświeższy raport z budowy i przebudowy drogi powiatowej 390P (łącznik z powstającą drogą ekspresową S5), modernizacji drogi i budowy ścieżki rowerowej z Włoszakowic do Boszkowa-Letniska oraz prac wykonanych w ostatnim czasie przez Zarząd Dróg Gminnych.

Łącznik z ekspresową S5

Prace związane z budową i przebudową drogi powiatowej 390P, prowadzone przez spółkę Colas Polska, trwają aktualnie we Włoszakowicach (ulice Kurpińskiego, Wolsztyńska i Powstańców Wielkopolskich), na trasie dojazdowej z Włoszakowic do Bukówca Górnego oraz w samym Bukówcu, a także w okolicach Boguszyna.

Na ulicy Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach postępuje układanie ścieku betonowego i przygotowanie odcinka pod wylanie pierwszej warstwy asfaltu.

Na ulicy Wolsztyńskiej trwają prace przygotowawcze do budowy ciągu pieszo-rowerowego (układanie krawężników i wyrównywanie podłoża) oraz wykonywane są wjazdy na pola.

W pobliżu Urzędu Gminy na ulicy Kurpińskiego przeprowadzono już wstępne wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej.

Na trasie Włoszakowice – Bukówiec Górny wykonywane są wjazdy na posesje.

Pobocze przy drodze wjazdowej do Bukówca Górnego (od strony Włoszakowic) przygotowywane jest do budowy ciągu pieszo-rowerowego.

W okolicach Boguszyna rozpoczęto przebudowę skrzyżowania nowo powstałej obwodnicy wsi ze starą drogą powiatową.

Droga Włoszakowice – Boszkowo-Letnisko

Przed świętami spółka Strabag rozpoczęła przebudowę drogi powiatowej z Włoszakowic do Boszkowa-Letniska wraz z budową ścieżki rowerowej. Po przygotowaniu placu budowy do prac drogowych, polegającym na wycięciu ok. 60 drzew w miejscu przyszłego ciągu pieszo-rowerowego, przyszedł czas na wykonanie drenażu (odwodnienia) i układanie krawężników na ulicy Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach.

Jak informuje strona internetowa powiatu leszczyńskiego: Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpocznie się od strony Boszkowa-Letniska i pracę będą wykonywane w kierunku ul. Zachodniej we Włoszakowicach. W tym czasie spółka Colas – w ramach innej inwestycji: przebudowy i budowy ciągu dróg od drogi wojewódzkiej Wschowa- Wolsztyn do węzła Nietążkowo na S5 – zakończy przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Wolsztyńską. W ramach drugiego etapu firma Strabag przebuduję odcinek ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach, od ul. Zachodniej do ul. Wolsztyńskiej.

Inwestycje ZDG

Niedawno rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Boszkowo-Letnisko i Grotniki. Do przetargu zostały złożone 4 oferty, z których najkorzystniejszą, wybraną przez komisję przetargową, okazała się oferta firmy PHU Ryszard Antkowiak z Krzycka Wielkiego, opiewająca na kwotę 387.999,99 zł brutto.

W pierwszej kolejności krzycka firma przystąpiła do przebudowy ulicy Turystycznej w Boszkowie-Letnisku. Początkowe 200 m drogi (od ul. Starkowskiej) zostanie poszerzone do 6 m, a w dalszej części (od Ośrodka Żeglarskiego do końca) powstanie zupełnie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 m. Ta część inwestycji powinna zakończyć się jeszcze w kwietniu. Następnie prace przeniosą się do Grotnik, gdzie najpierw zostanie wykonany odcinek drogi od ulicy Słonecznej w kierunku Dłużyny.

Do prac zrealizowanych w ostatnim czasie przez Zarząd Dróg Gminnych należą również:

- poszerzenie wjazdu na ulicy Kowalewicza w Dominicach,

- ułożenie płyt jombo na Osiedlu II w Dominicach,

- ułożenie ok. 50 m nowego chodnika i remont dotychczasowego w Dłużynie,

- odmalowanie słupków drogowych na ulicy Dworcowej w Boszkowie-Letnisku oraz na ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim.

Należy również wspomnieć, że ZDG zakupił w formie leasingu operacyjnego używaną zamiatarkę na podwoziu samochodowym. Dotychczasowa zamiatarka chodnikowa CX 200 w najbliższym czasie zostanie wystawiona na sprzedaż.

A.A.