Uczcili 233. rocznicę urodzin Kurpińskiego

Dodano: 2018-04-07 19:48

Z miesięcznym opóźnieniem odbył się w tym roku tradycyjny koncert ku czci najsłynniejszego w dziejach włoszakowiczanina, czyli Karola Kurpińskiego (1785-1857). Wydarzenie z okazji 233. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora, zorganizowane w sobotę 7 kwietnia na Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach, zostało jak zawsze przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego.

W programie koncertu znalazły się oczywiście dzieła Karola Kurpińskiego oraz innych polskich kompozytorów, takich jak: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Aleksander Zarzycki i Romuald Twardowski. Ich wykonawczyniami były Dorota Całek (sopran) i dr hab. Anna Mikolon (fortepian). Koncert zapowiedział wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, a na zakończenie kwiaty występującym artystkom wręczyła dyrektor GOK Monika Lucerek.

Wśród widzów koncertu zasiadali przede wszystkim członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, którzy tego dnia w godzinach popołudniowych odbywali doroczny Walny Zjazd. W jego trakcie przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu Towarzystwa za rok 2017 oraz zaakceptowano plan pracy i plan finansowy na rok 2018. Ponadto wójt Stanisław Waligóra przedstawił stan przygotowań do mającego odbyć się w dniach 17-20 maja br. XVII Akademickiego Konkursu Klarnetowego, którego Towarzystwo Muzyczne jest głównym organizatorem. 

Bezpośrednio przed Walnym Zjazdem odbyło się również posiedzenie zarządu Towarzystwa Muzycznego, w którego skład wchodzą: Stanisław Waligóra (prezes), Andrzej Wiza (wiceprezes), Roman Potok (sekretarz), Irena Michalewicz (skarbnik) oraz Wojciech Maciejowski, Zdzisław Nowak i Krzysztof Sperski (członkowie). Warto też wspomnieć, że podczas Walnego Zjazdu powołano trzech dodatkowych członków zarządu Towarzystwa, a mianowicie: Monikę Lucerek, Pawła Kroczka i Mikołaja Rykowskiego.

Szczegóły funkcjonowania Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, w tym sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok, można znaleźć pod adresem: http://www.tm.wloszakowice.pl/.

Tekst: A.A., zdjęcia: A.A., M. Kowalczyk

***

Dorota Całek – śpiewaczka (sopran) i pedagog. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego AMFC w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracowała z Teatrem Roma w Warszawie (Diana w Orfeuszu w piekle J. J. Offenbacha) i Operą Bałtycką w Gdańsku (Hrabina w Weselu Figara W. A. Mozarta). W roku 2000 w Berlinie wzięła udział w międzynarodowym projekcie Opera for four buses z muzyką Krzysztofa Knittla, a w 2002 śpiewała na Gali Moniuszkowskiej w Operze Lwowskiej. Występowała m.in. w Studio S1 w Warszawie i Filharmonii Narodowej oraz w filharmoniach: Krakowskiej, Lubelskiej i Kaliskiej, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Turcji. Obecnie wykonuje i nagrywa głównie repertuar polski. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (UAM w Poznaniu), prowadząc zajęcia z emisji głosu, oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczy emisji głosu na specjalizacji nauczycielskiej.

Anna  Mikolon – pianistka, stypendystka Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Fundacji Sztuki Dziecka, laureatka I nagrody w Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Odbyła staż artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka. Pedagog Akademii Muzycznej i nauczyciel dyplomowany SM II st. w Gdańsku. Pianista podczas wielu kursów mistrzowskich, często nagradzana jako akompaniator na konkursach. Prowadzi różnorodną działalność koncertową, kameralną i solową, współpracując zarówno z wokalistami, jak i z instrumentalistami. Przez 11 lat była pianistą-korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej. W 2017 r. otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Oprac. M. Kowalczyk