Wybierz gaz, skorzystaj z dofinansowania

Dodano: 2018-04-06 13:59

PGNiG rozpoczyna akcję pn. „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”, polegającą na dofinansowaniu gospodarstw domowych, które planują zmienić system ogrzewania z paliwa stałego na gazowe.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i w dniu złożenia oświadczenia o przystąpieniu do akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” będące odbiorcą paliwa gazowego na podstawie umowy kompleksowej zawartej z PGNiG w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do daty zakończenia akcji w jednej z następujących taryf: W-3.6, W-3.9, W-3.12T, W-4, S-3.6, S-3.9, S-3.12T, S-4, Z-3.6, Z-3.9, Z-3.12T, Z-4.

Wnioski na dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja br. Możliwość przystąpienia do akcji trwać będzie do momentu wyczerpania puli dofinansowania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem będą musiały zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym. Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń.

Organizator przewidział przeprowadzenie akcji w dwóch wariantach:

I - dla odbiorców legitymujących się Kartą Dużej Rodziny,

II - dla pozostałych odbiorców.

Liczba odbiorców mogących skorzystać z dofinansowania w wariancie I to do 1.000 osób, natomiast w wariancie II - do 10.000 osób.

Wysokość dofinansowania wynosi:

- wariant I - 3.333,00 zł (od dofinansowania potrącony zostanie podatek ryczałtowy w kwocie 333 zł, a więc rzeczywiste dofinansowanie wyniesie 3.000 zł),

- wariant II - 1.000,00 zł.

Celem akcji jest promocja gazu ziemnego jako paliwa czystego i przyjaznego dla środowiska naturalnego (źródło: pgnig.pl).

Szczegóły, regulamin akcji i niezbędne dokumenty można znaleźć pod adresem: www.pgnig.pl/dofinansowanie

Jednocześnie przypominamy o dofinansowaniu do kotłów C.O. w wysokości do 2.000,00 zł, udzielanym przez Urząd Gminy Włoszakowice (szczegóły: www.wloszakowice.pl/news/35/2975,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kotlow-c-o.html). W przypadku wyboru pieca gazowego można zatem uzyskać łączną dotację wynoszącą nawet 5.000,00 zł (wariant I) lub 3.000,00 zł (wariant II).

K. Nowak, A.A.