Pierwszy etap projektu POIiŚ zakończony

Dodano: 2018-03-08 11:09

Na przełomie lutego i marca br. gmina Włoszakowice jako zamawiający dokonała odbiorów technicznych robót budowlanych zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach” realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonych przez wykonawcę – firmę Zinstal-Izol-Gaz z siedzibą w Ruchocicach robót wybudowano:

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm – 3 991,52 m,
 2. Sieć rozdzielczą kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160 mm – 963,49 m,
 3. Sieć kanalizacji sanitarnej PE o średnicy 90 mm – 1 073,35 m,
 4. Sieć kanalizacji sanitarnej PE o średnicy 63 mm – 162,83 m,
 5. Sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.,
 6. Przydomowe pompownie ścieków – 3 szt.,
 7. Studnie betonowe kanalizacji sanitarnej o średnicy 1200 mm – 6 szt.,
 8. Studnie betonowe kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm – 43 szt.,
 9. Studnie tworzywowe PVC kanalizacji sanitarnej o średnicy 425 mm – 139 szt.,
 10. Studnie tworzywowe PVC kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm – 139 szt.,
 11. Sieć wodociągową PE o średnicy 225 mm – 199,68 m,
 12. Sieć wodociągową PE o średnicy 160 mm – 818,77 m,
 13. Sieć wodociągową PE o średnicy 110 mm – 244,74 m,
 14. Sieć wodociągową PE o średnicy 90 mm – 16,86 m,
 15. Sieć wodociągową PE o średnicy 63 mm – 73,10 m,
 16. Sieć wodociągową o średnicy 32 mm – 1,42 m,
 17. Zestaw pompowy na Stacji Uzdatniania Wody we Włoszakowicach – 1 szt.

W związku z zakończeniem robót budowlanych w Dłużynie, wszyscy właściciele nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej otrzymają w najbliższym czasie pisemne powiadomienia o możliwości przyłączenia do niej swoich nieruchomości. Przyłączenia do sieci każdy właściciel musi dokonać we własnym zakresie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści powiadomień.

Ponadto ku końcowi zbliża się także proces wymiany przyłączy wodociągowych na ulicy Leszczyńskiej we Włoszakowicach, których dokonują służby Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., dzięki czemu już wkrótce odbiorcy zostaną podłączeni do wymienionej w ramach zadania sieci wodociągowej. Dzięki przebudowie sieci wodociągowej oraz montażowi dodatkowego zestawu pompowego na SUW Włoszakowice, polepszeniu ulegną także warunki dostawy wody do odbiorców, których nieruchomości zlokalizowane są na terenach wyżej położonych (m.in. ulice Leszczyńska, Chopina, Gajowa, Wolności i Wolsztyńska).

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik