Zestawienie danych z ewidencji ludności

Dodano: 2018-02-14 11:41

W poniższych plikach pdf przedstawiamy tabele przygotowane przez Biuro Spraw Obywatelskich, które zawierają zestawienie danych z ewidencji ludności dla gminy Włoszakowice.

Pierwsza tabela zawiera dane liczbowe ludności dla poszczególnych miejscowości oraz zbiorcze dla całej gminy w latach 2015-2017. Dane obejmują liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz liczbę urodzeń i zgonów. W ostatniej rubryce pokazano zmianę liczby mieszkańców na przestrzeni trzech lat (wzrost lub spadek).

W drugiej tabeli przedstawiono tylko liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w latach 2001-2017 w całej gminie i jej poszczególnych miejscowościach.

Na podstawie tych dwóch tabel mogą Państwo zauważyć jak w dłuższym okresie czasu (na przestrzeni 17 lat) zmieniała się liczba mieszkańców w naszej gminie.

S. Waligóra