Włoszakowickie KGW obchodziło Dzień Babci

Dodano: 2018-02-08 09:37

Jako jedne z ostatnich w gminie Włoszakowice tegoroczny Dzień Babci obchodziły panie z włoszakowickiego Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie zorganizowane w środowe popołudnie 7 lutego na sali widowiskowej GOK połączone było z tradycyjnym zebraniem sprawozdawczym organizacji.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała przewodnicząca KGW Danuta Walkowiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności organizacji za ubiegły rok oraz omówiła jej najbliższe plany. Obok licznie zgromadzonych członkiń Koła na sali obecni byli również zaproszeni goście, w tym: wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, sekretarz gminy Monika Klemenska, kierownik GOPS Elżebieta Guć oraz ustępujący prezes zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Stanisław Skorupiński. W dalszej części spotkania jedna z członkiń włoszakowickiego KGW Teresa Marciniak zaprezentowała protokół Komisji Rewizyjnej. Głos zabrali również wójt Stanisław Waligóra oraz Stanisław Skorupiński, którzy korzystając z okazji złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim świętującym babciom.

Spotkanie zwieńczył występ solisty Studia Piosenki GOK Szymona Nowaczyka, który podobnie jak dzień wcześniej wykonał kilka znanych i lubianych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej.

A.A.