Ostatnia umowa podpisana

Dodano: 2018-01-12 13:28

W piątek 12 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach odbyło się podpisanie umowy o  wykonawstwo zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie”, które będzie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”.

Podpisanie umowy jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym opublikowanego na stronie internetowej gminy oraz w Bazie Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie głównego księgowego Urzędu Gminy Moniki Ławeckiej, a ze strony wykonawcy właściciel włoszakowickiego Przedsiębiorstwa Projektowo-Instalacyjnego „PROJDEMB” Grzegorz Dembski. W podpisaniu uczestniczyli również: prezes GZK Rafał Jagodzik i kierownik GZK ds. technicznych Bartosz Adamczewski.

Zakończenie kontraktu planowane jest na miesiąc październik 2019 roku. Warto zaznaczyć, że była to ostatnia podpisana umowa w ramach projektu POIiŚ.

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik