Noworoczne sprawozdanie z budowy łącznika

Dodano: 2018-01-09 15:08

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja największego przedsięwzięcia w historii powiatu leszczyńskiego, polegającego na przebudowie i budowie drogi z Wijewa do węzła Nietążkowo na drodze ekspresowej S5. Przedstawiamy stan robót na 8 miesięcy przed zakończeniem inwestycji.

 

Zgodnie z planem pod koniec grudnia 2017 r. otwarto  zamknięte na czas przebudowy dwa odcinki drogi powiatowej: z Włoszakowic do Zaborówca oraz z Bukówca Górnego do Boguszyna.

Na odcinku Włoszakowice-Zaborówiec, po poszerzeniu poboczy i wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, firma Colas Polska ułożyła kilka warstw nawierzchni bitumicznych. Niedawno pobocza zostały wyprofilowane, a na środku jedni pojawiły się pasy.

Odcinek z Bukówca Górnego (od ronda) w kierunku Boguszyna został poszerzony, wykonano nową konstrukcję drogi i ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, a także wyprofilowano pobocza.

Pierwszej, tzw. wiążącej warstwy nawierzchni asfaltowej, doczekała się też nowo budowana obwodnica Boguszyna o długości 1 km. Podobne zaawansowanie prac widać na dalszej drodze przez las w kierunku Podśmigla, wykonywanej przez spółkę Budimex Warszawa.

Firma Colas Polska wykonała także pierwszą warstwę asfaltu na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny. W samym Bukówcu trwa z kolei wymiana krawężników wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Również na ulicy Powstańców Wielkopolskich, lecz tym razem we Włoszakowicach, z dnia na dzień postępuje budowa nowego chodnika.

Więcej zdjęć obrazujących aktualny stan robót prezentujemy w poniżej galerii.

A.A. (na podstawie: www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1014-dwa-odcinki-przebudowanych-drog-juz-przejezdne.html)