Kolejny etap rozbudowy kanalizacji

Dodano: 2018-01-08 14:46

W dniu 8 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach miało miejsce podpisanie umowy o wykonawstwo zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I”, które będzie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”.

Podpisanie umowy jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki, a ze strony wykonawcy właściciel leszczyńskiej firmy LU-MAX Łukasz Masłowski. W podpisaniu uczestniczyli również: prezes GZK Rafał Jagodzik, kierownik GZK ds. technicznych Bartosz Adamczewski oraz radcy prawni – Barbara Dąbkowska i Hubert Patelka.

Zakończenie kontraktu planowane jest na grudzień 2018 roku.

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik