Bukówczanie upamiętnili Powstańców Wielkopolskich

Dodano: 2018-01-08 09:11

6 stycznia w Bukówcu Górnym mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza Marka Kanteckiego w kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa rozpoczęły się tegoroczne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w gminie Włoszakowice.

Uroczysty charakter mszy został podkreślony przez uczestniczące w niej poczty sztandarowe reprezentujące miejscowe organizacje, w tym: Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Hodowców Koni, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Kółko Rolnicze i Szkołę Podstawową. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”, po której odbyło się złożenie wieńców pod tablicami pamiątkowymi i przy grobach poległych mieszkańców Bukówca Górnego. Prowadzącym tej części obchodów był prezes TG „Sokół” Jan Kot, który odczytał krótki rys historyczny. Powstańcom Wielkopolskim cześć oddali przedstawiciele wymienionych wyżej organizacji oraz mieszkańcy wsi reprezentowani przez sołtysa Tadeusz Malepszego i członków miejscowego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Bukówczan MANU i Towarzystwa Kulturalnego. W imieniu pozostałych mieszkańców gminy Włoszakowice kwiaty złożył wójt Stanisław Waligóra.

Dalsza część bukówieckich obchodów 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbyła się wieczorem na sali Wiejskiego Domu Kultury. Prowadzącą całą uroczystość była prezes Stowarzyszenia Bukówczan MANU Zofia Dragan, która po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” przywitała licznie zgromadzonych mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości: wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligórę i dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej Daniela Piaseckiego. Całe wydarzenie zostało podzielone na dwie odrębne części - pierwszą poważną i drugą kolędową.

W pierwszym etapie klasa III gimnazjum, przy pomocy wychowawczyni Iwony Grygiel oraz Chóru Szkolnego pod kierownictwem Anny Grochowczak, przygotowała akademię na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie jej trwania można było usłyszeć wiele wierszy i pieśni, które swą powagą oddawały grozę tamtych lat.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi częściami głos zabrał wójt Stanisław Waligóra, który mówił o tym, jak ważne jest, aby głośno mówić o wygranym powstaniu, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Następnie został odtworzony film autorstwa Dominika Maya opowiadający o  projekcie „Gwara w sieci”, który zajął II miejsce w kategorii film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego w konkursie Zabytkomania organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

Drugą część wieczornej uroczystości stanowił koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa. Zespół wystąpił ze znanymi i mniej znanymi pastorałkami,  prezentując przy tym taką energię, że każdy chciał do nich dołączyć.

Organizatorami sobotnich uroczystości byli: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym, Stowarzyszenie Bukówczan MANU, sołtys Bukówca Górnego oraz miejscowa Szkoła Podstawowa im ks. T. Kurpisza.

D.J.

***

Wydarzenia powstańcze 1919 r. w Bukówcu Górnym

6 stycznia 1919 r., realizując plan ustalony na naradzie z dnia 4 stycznia, która odbyła się w Przemęcie pod przew. ks. Stanisława Kuliszaka z udziałem ochotników z Czempinia mających wytyczne z Poznania od mjra Stanisława Taczaka, do Bukówca przybył Ludwik Olejniczak z Radomierza z poleceniami od ppor. Józefa Wróblewskiego z Przemętu, aby zwołać wiec mieszkańców Bukówca, na którym miała zapaść uchwała o przynależności tej wioski do Polski i powołaniu oddziału powstańczego. Wiec taki odbył się o godz. 22.00 w sali Marcina Polocha z udziałem około 300 bukówczan, z przewagą niedawno przybyłej z wojny, zdemobilizowanej młodzieży. Podjęto proponowaną uchwałę o przynależności Bukówca Górnego do Polski i utworzono 60-osobową polską Straż Ludową jako oddział powstańczy z Franciszkiem Fenglerem na czele.

W nocy z 6 na 7 stycznia oddział powstańczy z Bukówca wsparł powstańców włoszakowickich, którzy dokonywali zarekwirowania broni w mieszkaniach Niemców we Włoszakowicach. W Bukówcu powstańcy zajęli budynek poczty oraz zbudowali linię telefoniczną do Machcina, dzięki czemu uzyskano łączność z Poznaniem. Niszczono godła niemieckie i wywieszano polskie flagi. Dzięki staraniom bukówczan oraz na prośbę ppor. Wróblewskiego wojskowe władze w Poznaniu przydzieliły broń dla oddziału bukówieckiego i Włoszakowic. Ze stacji kolejowej w Bojanowie Starym przywieźli ją wozami bukówczanie 9 stycznia.

Najpoważniejszym wydarzeniem militarnym, w którym wzięli udział bukówieccy powstańcy w sile 1 kompanii w ramach batalionu śmigielskiego dowodzonego przez ppor. Bolesława Płócieniaka, było opanowanie pociągu pancernego w dniu 12 stycznia 1919 r. pod Lipnem (dziś stacja Lipno Nowe).

oprac. P. Borowiec na podstawie publikacji A. Kaczmarka