Noworoczne spotkanie Bractwa Kurkowego

Dodano: 2018-01-05 21:05

Tradycyjnie już na początku stycznia członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego im. św. Huberta spotkali się w reprezentacyjnej Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach, by podsumować swoją działalność w minionym roku.

Oficjalnego otwarcia piątkowego spotkania oraz powitania wszystkich zgromadzonych dokonała dyrektor GOK Monika Lucerek. Następnie głos zabrał starszy WBK Ryszard Bura, który przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji za 2017 r. Korzystając z okazji okolicznościowe przemówienie wygłosił również wójt gminy Włoszakowice i członek Bractwa Stanisław Waligóra, składając zebranym życzenia noworoczne oraz przedstawiając najważniejsze gminne inwestycje. Zgodnie z tradycją nie mogło też zabraknąć części artystycznej, o którą tym razem zadbał solista Studia Piosenki GOK Szymon Nowaczyk, wykonując kilka kolęd i piosenek o tematyce świątecznej.

Noworoczne spotkanie zwieńczył poczęstunek w pałacowej salce masońskiej, podczas którego wszyscy obecni podzielili się opłatkiem.

A.A.

***

Rok 2017 z perspektywy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego

6 stycznia członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego rozpoczęli działalność w 2017 roku od spotkania opłatkowo-noworocznego. Dzięki pomocy wójta gminy Włoszakowice i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oprawa spotkania jak co roku była bardzo uroczysta.

W dniu 10 marca 2017 r. siostry i bracia zebrali się w siedzibie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Zgodnie z planem zebrania zaproponowanym przez Starszego, a zatwierdzonym przez obecnych braci omawiano sprawy istotne dla bractwa. W głosowaniu jawnym po wysłuchaniu sprawozdań za rok 2016 Starszego, Skarbnika, Strzelmistrza, Przewodniczącego Sądu Honorowego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Radzie Bractwa. Na Walnym Zebraniu Członków uchwalony został plan imprez na rok 2017.

W dniu 3 maja 2017 r. Włoszakowickie Bractwo Kurkowe obchodziło uroczystość strzelania o tytuł Króla A. D. 2017. Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się od pożegnania ustępującego Króla Kurkowego, którym był ubiegłoroczny zwycięzca turnieju królewskiego brat Marian Kulczykowski. Następnie ze sztandarem przeszliśmy do kościoła po księży włoszakowickiej parafii i w kolumnie udaliśmy się na boisko, gdzie odprawiona została koncelebrowana msza święta. Ksiądz wikariusz Karol Maciejak odprawił ją w intencji naszych zmarłych braci: Andrzeja Krawczyka, ks. kanonika Andrzeja Błaszaka, Władysława Mani, Dariusza Czerwińskiego i Henryka Samola. Po mszy ksiądz proboszcz Andrzej Szulc poświęcił tarczę królewską ufundowaną przez ustępującego króla. Turniej królewski otworzył brat Marian oddając pierwszy strzał do kura i do tarczy królewskiej. Po nim strzelali pozostali bracia. Kura celnym strzałem strąciła siostra Beata Zamelska zostając Królem Kurkowym A.D. 2017. Jej rycerzami zostali: I – siostra Dorota Samol, II – brat Ryszard Dudek.

W niedzielę 4 czerwca 2017 r. bractwa kurkowe Okręgu Leszczyńskiego obchodziły uroczystość strzelania o godność Króla Okręgu oraz o godność Młodzieżowego Króla Okręgu, w tym roku znowu na włoszakowickiej strzelnicy. Najpierw strzelali strzelcy z Młodzieżowych Drużyn Strzeleckich. Wśród nich byli strzelcy z Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej przy Włoszakowickim Bractwie Kurkowym prowadzonej przez brata Jerzego Mierzyńskiego. Po zmaganiach strzeleckich okazało się, że II Młodzieżowym Giermkiem Okręgu Leszczyńskiego została Kaja Szenk z drużyny przy Włoszakowickim Bractwie Kurkowym. Następnie rozpoczął się turniej o godność Króla Okręgu Leszczyńskiego KBS RP. Wzięło w nim udział ok. 70 strzelców z Okręgu Leszczyńskiego. Zwyciężył brat Ryszard Bura z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego zostając Królem Okręgu Leszczyńskiego A.D. 2017. W roku 2018 bracia z Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej znowu walczyć będą o tytuł Króla na włoszakowickiej strzelnicy.

Sztandar Bractwa tradycyjnie uczestniczył w procesji Bożego Ciała, jak co roku w skromnej obstawie braci.

W sobotę 1 lipca 2017 r. członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego wraz z rodzinami zebrali się na strzelnicy. Bawili się podczas strzelania rodzinnego, gdzie liczyła się suma punktów uzyskanych w strzelaniu do tarczy przez dwóch członków rodziny. Strzelanie wygrał brat  Ireneusz Dwornik z synem Mateuszem, drugie miejsce zajął brat Piotr Riedel z małżonką Moniką, a trzecie Monika Riedel z córką Sonią.

Strzelaliśmy również o Tarczę św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym turnieju zwyciężył brat Marian Ratajczak, przed Piotrem Riedel i Jerzym Mierzyńskim.

W sobotę przed niedzielą dożynkową Włoszakowickie Bractwo Kurkowe obchodziło uroczystość strzelania o tytuł Króla Żniwnego. W godzinach popołudniowych ustępujący Król Żniwny brat Maciej Pihil ugościł przybyłych braci. Strzelaliśmy do Kura o tytuł Króla Żniwnego A.D. 2017 oraz do Tarczy Królewskiej. Zwyciężył brat Ryszard Dudek zostając Królem Żniwnym A.D. 2017. Jego Rycerzami zostali: I – Władysław Jasiński, II – Leon Bejmowicz.

11 listopada 2017 r. królowie bractwa - Beata Zamelska i Ryszard Dudek uczestniczyli w corocznym przejeździe postaci historycznych przez miejscowości gminy.

W niedzielę 12 listopada 2017 r. dla uczczenia Święta Niepodległości bracia kurkowi strzelali z broni czarnoprochowej do tarczy niepodległościowej. Zwyciężył brat Jerzy Mierzyński, drugie miejsce zajął brat Ryszard Bura, a trzecie brat Leon Bejmowicz. Podczas Turnieju Niepodległościowego odbył się Turniej o tytuł Mistrza w strzelaniu z karabinka sportowego. Mistrzem A.D. 2017 został brat Ireneusz Dwornik, tytuł I Wicemistrza zdobył Ryszard Bura, a II Wicemistrza Ryszard Dudek.

W tym roku również czeka nas wielkie wyzwanie – organizacja uroczystości strzelania o tytuł Króla Okręgu Leszczyńskiego KBS RP. Obchody odbędą się w dniu 5 czerwca łącznie z Turniejem o Szablę Wójta Gminy Włoszakowice. Uroczystości rozpocznie msza święta. Aby godnie zaprezentować się przed mieszkańcami oraz braćmi kurkowymi z innych bractw, którzy przyjadą na uroczystość, potrzebne będzie zaangażowanie wszystkich braci.

Starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego Ryszard Bura