Niepodległościowe msze święte

Dodano: 2017-11-12 18:02

W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada we wszystkich kościołach naszej gminy zostały odprawione uroczyste msze święte w intencji Ojczyzny. Prezentujemy zdjęcia z patriotycznych nabożeństw we Włoszakowicach i Dłużynie.

Mszę świętą w kościele parafialnym pw. św. Trójcy we Włoszakowicach koncelebrowali ksiądz proboszcz Andrzej Szulc i ksiądz wikariusz Karol Maciejak. Poza licznie zgromadzonymi wiernymi i obecnymi przedstawicielami władz samorządowych w osobach wójta Stanisława Waligóry i przewodniczącej Rady Gminy Ireny Przezbór w nabożeństwie uczestniczyły również poczty sztandarowe lub delegacje reprezentujące miejscowe organizacje i instytucje, w tym: Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, OSP Włoszakowice, OSP Dominice, Towarzystwo Kolejarzy, Kółko Rolnicze, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koło Gospodyń Wiejskich i ZSO Włoszakowice. Uroczystość uświetniły dodatkowo Chór Męski im. Karola Kurpińskiego oraz parafialny chór pań „Mater Dei” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.

Szczególnie uroczystą oprawę miała również msza święta w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Większego w Dłużynie, którą odprawił ksiądz kanonik Leszek Grzelak. Podczas nabożeństwa członek Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP - Koło we Włoszakowicach Władysław Chałupka z Grotnik otrzymał tytuł honorowego prezesa Koła. Wyróżnionemu kombatantowi, poza rodziną, towarzyszyli również aktualna prezes organizacji Lucyna Wójcik oraz koledzy - Franciszek Bartkowiak i Kazimierz Bas.

Słowo „patria” wywodzące się z języka łacińskiego oznacza ojczyznę, kraj ojczysty. Patriotyzm to zatem nic innego jak umiłowanie ojczyzny­ – powiedział w trakcie okolicznościowego kazania ks. Leszek Grzelak.

W liturgii uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące jednostki OSP z Dłużyny, Grotnik i Machcina oraz sołtysi okolicznych miejscowości: Aniela Poloszyk (Dłużyna), Helena Sobecka (Charbielin), Łukasz Chałupka (Grotniki) i Stanisław Grochowy (Skarżyń). Ponadto uroczystość została uświetniona przez połączone zespoły śpiewacze z Dłużyny i Grotnik prowadzone przez Stanisława Michalaka.

A.A.

********************************************************************************************************

Władysław Chałupka urodził się 19 czerwca 1924 r. we Włoszakowicach, gdzie mieszkał przez pierwsze 4 lata swojego życia wraz z rodzicami i dwoma siostrami. Ojciec zmarł, gdy miał zaledwie 4 lata, a matka niespełna rok później. Osieroconym Władysławem zajęli się dziadkowie i ciocia mieszkający w Grotnikach. Ukończył cztery klasy przedwojennej podstawówki, a później pomagał rodzinie w gospodarstwie. 21 grudnia 1945 r. został wcielony do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 9 Pułk Kawalerii w Białymstoku. Z Białegostoku skierowano go do szkoły podoficerskiej w Szczytnie, a dalsze lata służby wojskowej spędził w Gliwicach. W gminnym Kole ZKRPiBWP przez wiele lat pełnił funkcje członka zarządu i sztandarowego.

Oprac.: A.A.