Przejazd oddziału kawalerii i postaci historycznych

Dodano: 2017-11-11 22:49

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości upłynęła w gminie Włoszakowice pod znakiem tradycyjnego przejazdu kawalerii i postaci historycznych przez okoliczne miejscowości. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada zostało uczczone w ten sposób już po raz 17.

Zbiórka poprzedzająca przejazd miała miejsce pod salą wiejską w Bukówcu Górnym, gdzie zebrało się łącznie 11 jeźdźców odgrywających rolę ułanów i 10 powozów konnych. Wśród pasażerów bryczek widzowie mogli podziwiać znane postacie historyczne, takie jak marszałek Józef Piłsudski (Hieronim Apolinarski) czy premier Ignacy Jan Paderewski (Kazimierz Kurpisz), a także naszych lokalnych bohaterów: księdza Józefa Górnego (Sławomir Lis) - proboszcza parafii Włoszakowice w latach 1916-1939, Franciszka Kaczmarka (Jerzy Kulas) - posła na Sejm 1920-1925 i gospodarza z Bukówca Górnego, Jana Otto (Krzysztof Poczekaj) - dowódcę oddziału powstania wielkopolskiego we Włoszakowicach, Feliksa Rożyńskiego  (Ryszard Łopusiewicz) – przedwojennego nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice, Apolonię Prałat (Danuta Walkowiak) – uczestniczkę powstania wielkopolskiego oraz  znanych przed laty muzykantów braci Floriana i Piotra Ratajczaków (Hubert Konieczny i Oskar Szkudlarek). Ponadto w korowodzie wzięli również udział goście honorowi, w tym: wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak, wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, sołtys Bukówca Górnego Tadeusz Malepszy, sołtys Dłużyny Aniela Poloszyk, sołtys Grotnik Łukasz Chałupka, sekretarz gminy Monika Klemenska, dyrektor GOK Monika Lucerek, kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak oraz przedstawiciele Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego.

Przejazd rozpoczął się od uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wójt Stanisław Waligóra powitał wszystkich odgrywających postacie historyczne oraz złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości przybyłym mieszkańcom Bukówca. Podobne mini akademie z odegraniem hymnu, wciągnięciem flagi, okolicznościową przemową premiera Ignacego Jana Paderewskiego oraz salwą honorową oddawaną przez Ryszarda Dudka z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego odbyły się również w innych miejscowościach na trasie przejazdu, a więc w Dłużynie, Grotnikach i Włoszakowicach. Wszystkie zostały poprowadzone przez komendanta gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach Arkadiusza Szymczaka.

O bezpieczeństwo przejazdu, jego prawidłowy przebieg i uświetnienie uroczystości w poszczególnych miejscowościach zadbali strażacy z jednostek OSP w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Grotnikach, Włoszakowicach i Sądzi oraz mali ochotnicy z włoszakowickiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przed korowodem poruszał się specjalnie przygotowany samochód obsługiwany przez Leszka Dudka, z którego głośników wydobywały się patriotyczne pieśni. We Włoszakowicach na uczestników przejazdu czekała ponadto Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Blue Brass Band” pod dyrekcją Lidii Misiornej oraz Mażoretki „Twins”. Młodzi artyści poprowadzili kawalkadę wzdłuż szczególnie odświętnie przybranej w barwy narodowe ulicy 11 listopada, a następnie uświetnili uroczystość pod Pałacem Sułkowskich

Tegoroczny przejazd kawalerzystów i postaci historycznych tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy, którzy licznie przyozdobili swoje domy w biało-czerwone barwy.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Tekst i zdjęcia: A.A., film: MW

********************************************************************************************************

Krótkie biogramy postaci historycznych odtwarzanych w przejeździe

Józef Piłsudski (1867-1935) - marszałek Polski, mąż stanu. Za młodzieńczą działalność polityczną skazany przez władze carskie na zesłanie. Po powrocie z Syberii związał się z ruchem socjalistycznym i został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej oraz twórcą Organizacji Bojowej PPS. W czasie I wojny światowej walczył zbrojnie o niepodległą Polskę. Twórca  Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Odegrał ogromną rolę w trudnych pierwszych latach niepodległości (m.in. w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921) jako naczelny wódz Armii Polskiej oraz Naczelnik Państwa.

Ignacy Jan Paderewski  (1860-1941) - pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu.  W czasie I wojny światowej zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując na Zachodzie swą ogromną popularność wirtuoza fortepianu. W 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Jego przybycie do stolicy Wielkopolski w grudniu 1918 r. i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Franciszek Kaczmarek (1860-1935) - gospodarz we wsi Bukówiec Górny. W 1904 r. był współzałożycielem, skarbnikiem i członkiem zarządu Banku Ludowego i Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym. W jego domu mieściła się pierwsza siedziba Banku. Działał bardzo aktywnie na rzecz powrotu Ziemi Wschowskiej do Polski. W 1918 r. delegat na  Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, a także do Sejmu Powiatowego w Lesznie i Izby Rolniczej w Poznaniu. W latach 1922 – 1927 poseł na Sejm Rzeczypospolitej.

Jan Otto (1869-1944) - dowódca włoszakowickiego oddziału powstańczego w czasie Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. Dowódca miejscowej Straży Ludowej. Jego syn, także Jan, zginął w potyczce powstańczej pod wsią Zbarzewo 11 stycznia 1919 r. Została zapamiętana jego mowa nad zbiorową mogiłą powstańczą w czasie pogrzebu w dniu 15 stycznia 1919 r., w której zachęcał mieszkańców do bohaterskiej obrony Włoszakowic.

Ks. Józef Górny  (1882-1941) - od kwietnia 1916 r. do lutego 1940 r. proboszcz włoszakowickiej parafii. Pracę duszpasterską łączył z patriotycznym wychowaniem parafian. W 1918 r. delegat na Sejm Dzielnicowy do Poznania oraz przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej – pierwszego polskiego organu władzy administracyjnej w naszym regionie w czasie odradzania się polskiej państwowości.  Kapelan IV Baonu Odcinka Boguszyn Grupy Leszno Frontu Południowo-Zachodniego Powstania Wielkopolskiego. Jako wybitny patriota i kapłan został aresztowany w czasie okupacji przez Niemców. Zginął w Dachau.

Feliks Rożyński (1859-1929) – pierwszy nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice (powstało 1.07.1925 r. z dawnych lasów książęcych, przejętych w 1923 r. na własność przez skarb państwa m.in. dzięki staraniom ww. Fr. Kaczmarka). Przed objęciem funkcji we Włoszakowicach m.in. był administratorem i pełnomocnikiem w majątku hr. Maurycego Zamoyskiego na Wołyniu i Polesiu oraz radcą w Głównym Zarządzie Dóbr Państwowych. Miejsce jego śmierci w lesie k. Dominic upamiętnia pomnik.

Apolonia Prałat (1888-1956) - mieszkanka Błotnicy, wyjątkowo czynna w czasie Powstania Wielkopolskiego, siostra por. Stanisława Siudy - w Powstaniu Wielkopolskim dowódcy oddziału, który m.in. zajął Wolsztyn. W nocy z 6 na 7 stycznia 1919 r. przywiozła z Błotnicy do Włoszakowic na furmance ukryty w słomie lekki karabin maszynowy, który przekazała powstańcom włoszakowickim. Broń ta pozwoliła odeprzeć atak niemieckiego Grenzschutzu w dniu 8 stycznia 1919 r. (tzw. bitwa pod wiatrakami). Represjonowana w czasie II wojny św. przez Niemców.

Florian Ratajczak (1890-1977) i Piotr Ratajczak (właść. Ratajszczak, 1892-1984) – regionalni muzycy ludowi (odpowiednio dudziarz i skrzypek), tworzący przed laty słynną kapelę dudziarską. Patroni odrodzenia w naszym regionie, począwszy od końca lat. 70 ub. wieku, muzykowania na dudach, zwłaszcza w Bukówcu Górnym, gdzie w latach 1982-2010 odbywały się Konkursy Kapel Dudziarskich im. Braci Floriana i Piotra Ratajczaków.

oprac. (pb)

Zachęcamy także do wysłuchania przemówień radiowych

Ignacy J. Paderewski - fragment przemówienia na inauguracji Rady Narodowej w Paryżu 23 stycznia 1940 roku (od 55 s.)

https://www.youtube.com/watch?v=nxphDHqlcgQ

Józef Piłsudski - przemówienie z 5 września 1924 roku, zarejestrowane z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Jest to fragment wykładu wygłoszonego przez Piłsudskiego

https://www.youtube.com/watch?v=kY7776PqKsQ