Złoty jubileusz KGW Zbarzewo

Dodano: 2017-11-10 10:39

W czwartkowy wieczór 9 listopada Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbarzewa obchodziło okrągłą rocznicę 50-lecia działalności. Złoty jubileusz świętowano w zbarzewskim kościele parafialnym, a następnie na miejscowej sali wiejskiej.

Jubileuszową mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Dariusz Paterczyk. Dalsza część uroczystości odbyła się już na sali wiejskiej, gdzie licznie zgormadzonych gości powitała obecna przewodnicząca KGW Zbarzewo Halina Łaszczyńska, a 50-letnią historię organizacji przedstawiła sekretarz Genowefa Mikołajczak. Obok 34 członkiń Koła obecni byli również: wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, sołtys wsi Jan Michalewicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Leszczyńskiego Halina Florek, radna Rady Gminy Hanna Michalska, prezes Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie Jacek Jankowiak, prezes GZRKiOR Stanisław Skorupiński, dyrektor GOK Monika Lucerek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach Dorota Grygiel,  a także przedstawicielki zaprzyjaźnionych kół z sąsiednich miejscowości oraz reprezentanci innych zbarzewskich instytucji.

Jak przystało na imprezę jubileuszową nie mogło zabraknąć odśpiewania tradycyjnego „Sto lat” oraz życzeń składanych przez zaproszonych gości. Poszczególne członkinie koła zostały również nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, a Aniela Gorzelniak otrzymała tytuł honorowej przewodniczącej. Ozdobą uroczystości były ponadto występy Zespołu Śpiewaczego „Zbarzewianki” pod dyrekcją Marioli Jagodzik oraz miejscowego Kabaretu „Łata” w składzie: Teresa Matysiak i Genowefa Mikołajczak.

A.A.

*********************************************************************************************************

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbarzewie powstało w 1967 r. z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Bronisława Wielanda. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 17 września i uczestniczyło w nim 8 kobiet, z których wybrano zarząd w składzie: Maria Wieland (przewodnicząca), Zofia Liwerska (sekretarz) i Zofia Turkowiak (skarbnik). Pod koniec września organizacja liczyła już 36 członkiń, a w czasach świetności ich liczba przekraczała 40. Przez 50 lat działalności Koło było inicjatorem licznych kursów i wycieczek krajoznawczych, przyczyniało się do realizacji różnych inicjatyw społecznych, a także angażowało się w organizację wielu lokalnych uroczystości.

Oprac.: A.A.