Weryfikacja gotowości jednostki OSP Jezierzyce Kościelne

Dodano: 2017-10-05 14:54

Dnia 2 października bieżącego roku przeprowadzona została kolejna z weryfikacji gotowości jednostek OSP z terenu Gminy Włoszakowice do podjęcia działania. Tym razem o godzinie 14:25 uruchomiono syrenę alarmową w Jezierzycach Kościelnych.

Podobnie jak w Zbarzewie uruchomienia dokonali pracownik urzędu ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania oraz Komendant Gminny ZOSP RP we Włoszakowicach Arkadiusz Szymczak. Miejscem sprawdzenia gotowości jednostki do podjęcia działania był teren starego boiska sportowego w Jezierzycach Kościelnych. W tym przypadku zadanie polegało na zbudowaniu stanowiska wodnego znacznie oddalonego od ujęcia wody.

Na dźwięk syreny zareagowało 6 ochotników z jednostki. Była to doskonała okazja do zweryfikowania zaangażowania strażaków, posiadanych przez nich umiejętności i poprawności działania posiadanego sprzętu.

Tym razem zaplanowana akcja uwidoczniła niedociągnięcia związane z niewłaściwą komunikacją pomiędzy realizującymi wyznaczone zadanie oraz brakami w zdyscyplinowaniu, a także zasygnalizowała potrzebę szkolenia strażaków ochotników oraz zasadność przeprowadzania takich weryfikacji w jednostkach OSP.

Po powrocie do remizy zweryfikowano stan posiadanego wyposażenia, jak również stan czystości w pomieszczeniach należących do gminy, a przekazanych do użytkowania przez OSP. Na przykładzie innych jednostek wskazano dobrą praktykę, którą członkowie OSP w Jezierzycach Kościelnych  mogą wdrożyć także u siebie.

Na zakończenie wszelkie uwagi, niedociągnięcia i spostrzeżenia zostały przekazane prezesowi jednostki w Jezierzycach Kościelnych.

Referent ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania