W Dłużynie przywracają asfalt

Dodano: 2017-10-05 07:54

Trwa odtwarzanie nawierzchni asfaltowych w Dłużynie po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Prace odbywają się zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych.

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzi