Jedna inwestycja rozpoczęta, druga zakończona

Dodano: 2017-09-12 09:41

 

W poniedziałek 11 września odbyły się we Włoszakowicach dwa wydarzenia związane z inwestycjami drogowymi. Dotyczyły one rozpoczęcia prac na trasie Wijewo-Nietążkowo oraz oficjalnego otwarcia niedawno ukończonej drogi gminnej Włoszakowice-Krzycko Wielkie.

Kilka dni temu rozpoczęły się prace drogowe na ulicy Wolsztyńskiej, która będzie częścią tworzonego łącznika do ekspresowej S5 (łączny koszt inwestycji to prawie 57 mln zł). Symbolicznego wkopania łopat pod budowę dokonali przedstawiciele władz samorządowych, z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na czele. Wydarzenie to miało miejsce przy tablicy informacyjnej ustawionej u styku ulic Wolsztyńskiej i Wolności.

Wielokrotnie to podkreślałem, że ta inwestycja jest największą tego typu w skali województwa wielkopolskiego. Mało tego, jest też najdroższa, a według listy rankingowej również najlepsza – powiedział w trakcie spotkania wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra.

Symbolicznego wkopania łopat dokonali (od lewej): wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński oraz przedstawiciel spółki Colas Polska z Palędzia – głównego wykonawcy robót.

​********************************************************************************************************

Tego samego dnia dokonano również oficjalnego otwarcia drogi gminnej pomiędzy Włoszakowicami a Krzyckiem Wielkim. W spotkaniu, obok wójta Stanisława Waligóry, uczestniczyli również radni gminy Włoszakowice z przewodniczącą Ireną Przezbór na czele, członkowie rad sołeckich z okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

Spotkanie rozpoczęło się we Włoszakowicach, a następnie zaproszeni goście przejechali wzdłuż całej drogi.

Poniżej przedstawiamy informację o kosztach budowy drogi gminnej Włoszakowice-Krzycko Wielkie (długość 5,2 km, szerokość nawierzchni asfaltowej 4-4,5 m, ograniczenie tonażu do 10t):

  • Etap I zrealizowany w 1995 roku na odcinku 0,85 km od ulicy Prymasa Krzyckiego do torów kolejowych - koszt około 100.000,00 zł;
  • Etap II zrealizowany w latach 2005-2008  na odcinku 0,97 km od torów do ulicy Adamowo – koszt: 199.202,00 zł;
  • Etap III zrealizowany w latach  2013–2014 na odcinku 1,0 km – koszt: 305.963,00 zł;
  • Etap IV zrealizowany w latach 2015–2016 na odcinku 0,95 km – koszt: 294.268,00 zł;
  • Etap V zrealizowany w 2017 roku na odcinku 1,4 km – koszt: 377.900,00 zł;
  • Koszty wykonania poboczy i oznakowania pionowego – 36.260,00 zł.

********************************************************************************************************

Przypomnijmy również, że niedawno zakończono inwestycję drogową pn. Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, w ramach której przebudowano 670-metrowy odcinek ulicy Gołanickiej w Krzycku Wielkim, 660-metrowy odcinek ulicy Szkolnej w Jezierzycach Kościelnych i 120-metrowy odcinek ulicy Piaskowej w Grotnikach.  Koszt inwestycji wyniósł 359.100,00 zł brutto. W ostatnim czasie zamontowano też nowe punkty oświetleniowe przy ulicy Dworcowej oraz na osiedlu przy ulicy Starkowskiej w Boszkowie-Letnisku. Aktualnie trwają prace nad ujęciem wody w Grotnikach, a do najnowszych inwestycji Zarządu Dróg Gminnych należy budowa oświetlenia na ulicy Gołanickiej i Spokojnej w Krzycku Wielkim.

Niedługo rusza też przebudowa sali wiejskiej w Krzycku Wielkim realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Szczegóły na temat inwestycji przedstawiamy poniżej:

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Nazwa Poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach

Koszty kwalifikowalne ogółem: 372 304,85 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 236 897,00 zł

Wysokość dofinansowania – 63,63%

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzycku Wiejskim” obejmuje wymianę pokrycia dachowego, impregnację i wymianę zniszczonej konstrukcji drewnianej dachu, rozebranie istniejącego sufitu sali i sceny  z wykonaniem nowego podwieszonego wraz z izolacją cieplną, wymianę stolarki okiennej wraz z zamurowaniem dwóch otworów okiennych na sali, wymianę podłogi na sali, ocieplenie ścian budynku, montaż kotłów gazowych, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej sali, odkopanie i oczyszczenie fundamentu oraz wykonanie opaski. Zakres prac w kuchni obejmuje rozbiórkę pieca, uzupełnienie płytek podłogowych i ściennych w miejscu rozebranego pieca oraz zakup 6-palnikowej kuchni gazowej.

Cel operacji:

Poprzez realizację inwestycji poprawi się stan infrastruktury technicznej o znaczeniu kulturalnym, co wpłynie na polepszenie standardu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Krzycko Wielkie. Dzięki realizacji inwestycji wyrównane zostaną szanse mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do usług społeczno-kulturalnych.

Przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu. Termin rozliczenia operacji tzn. złożenia wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego to 31 maj 2018 r.

Tekst: A.A., J. Michalski, M. Lucerek, zdjęcia: A.A.