Informacja dot. Ośrodka Żeglarskiego

Dodano: 2017-09-08 14:07

Informacja dot. Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie-Letnisku należącego do gminy Włoszakowice

Na terenie ogrodzonego obiektu o powierzchni ok. 3,5 ha znajdują się budynki szeregowe z 17 pokojami do wynajęcia, wyposażonymi w nowe meble. Poza tym przez okres zimowy przechowywanych jest tutaj odpłatnie około 80 przyczep kempingowych. W skład ośrodka wchodzą również: zespół sanitariatów, place zabaw i boiska, budynek portierni, rozdzielnia energii elektrycznej, budynek byłego baru, sklep, kuchnia dla osób korzystających z pola namiotowego, port z urządzonymi dwoma pomostami i infrastrukturą, dźwig portowy, budynek biura bosmana z urządzeniem stacji meteorologicznej, namiot ze stołami i ławkami, kompletnie wyposażony lokal dla bosmana, zbiorcze sanitariaty dla żeglarzy, kuchnia dla żeglarzy, zadaszenie dla żeglarzy, warsztat, garaże, hangar, w którym przechowywane są deski do pływania z osprzętem, pomieszczenie magazynowe z kotłownią i piecem olejowym, wiata, w której są przechowywane przez zimę łodzie, kajaki i inne rzeczy potrzebne do pływania, wygrodzony teren, na którym przechowywane są duże łodzie żaglowe, zmagazynowana tam jest też kostka brukowa na paletach, na piętrze budynku hangarowego zgromadzone są materiały budowlane do dalszego remontu (płytki ceramiczne podłogowe i na ścianę, płyty gipsowo-kartonowe, wełna mineralna i profile, materace i meble do pokoi itd.). Ośrodek podlega pod Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Na terenie ośrodka przebywa emeryt - p. A. W., który pełni w sezonie letnim role opiekuna portu. Nie ma z nim zawartej umowy o pracę, ani o pilnowanie obiektu, lecz w związku z pełnioną funkcją korzysta wraz z osobą towarzyszącą z małego mieszkania, które jest obecnie remontowane.

Państwo K.K. są zatrudnieni do utrzymania pola namiotowego i kempingowego w okresie od maja do połowy października. W tym czasie w związku z zakresem obowiązków korzystają z małego mieszkania w budynku portierni. W sezonie letnim pilnują wjazdu i wyjazdu na ośrodek przez całą dobę. Utrzymują czystość i pobierają opłaty. Po sezonie ośrodek nie był pilnowany, gdyż nie ma dozorców i monitoringu. Gminy nie stać na zatrudnienie stałych dozorców, więc praktycznie każdy mógł wejść na jego teren.

Od czerwca tego roku nadzór nad ośrodkiem sprawuje p. M. L., która korzysta z małego mieszkania służbowego w budynku hangaru, w związku ze świadczeniem nadzoru przez cały rok nad obiektami należącymi do GOSiR i GOK. Po uruchomieniu części noclegowej (przygotowywanej obecnie do wstawienia dodatkowych 60 łóżek) jej utrzymanie (wynajem, utrzymanie czystości, pobranie opłat, zapewnienie bezpieczeństwa itd.) będzie należeć do p. M.L.