Rusza budowa drogi do S5

Dodano: 2017-08-09 14:23

W poniedziałek 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Lesznie została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę i budowę drogi powiatowej prowadzącej z Wijewa, przez Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice i Bukówiec Górny, w kierunku węzła Nietążkowo na powstającej ekspresówce S5. Pierwsze prace na tym odcinku powinny ruszyć jeszcze w sierpniu.

Największą inwestycję w historii powiatu leszczyńskiego, realizowaną wspólnie z powiatem kościańskim oraz gminami Śmigiel, Wijewo i Włoszakowice, podzielono na dwa zadania. Przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wygrała spółka Colas Polska z Palędzia, która złożyła ofertę opiewającą na kwotę ok. 34,5 mln zł. W poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielami firmy, połączonym z podpisaniem umowy, uczestniczyli: starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, skarbnik powiatu Marcin Wydmuch, kierownik ZDP Marian Kaczmarek, wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra oraz wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński.

Umowa na drugie zadanie, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, zostanie podpisana w najbliższym czasie. W tym wypadku zwycięzcą przetargu okazała się spółka Budimex Warszawa, która przedstawiła ofertę w wysokości 20,1 mln zł.

Przypomnijmy, że w ramach powyższej inwestycji zostanie wybudowanych ponad 6,5 km nowej drogi, przebudowanych będzie ponad 21,5 km drogi powiatowej, powstanie 6 km drogi rowerowej, wybudowanych lub przebudowanych zostanie 6,7 km chodników. W pierwszej kolejności prace będą wykonywane na odcinku Włoszakowice – Brenno, a całość przedsięwzięcia zakończy się w sierpniu 2018 r.

Tekst: A.A (na podstawie http://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosci/wydarzenia/771-najdrozsza-umowa-w-historii-powiatu-podpisana.html), zdjęcie: J. Kuik