Prace w ramach POIiŚ we Włoszakowicach

Dodano: 2017-07-28 14:13

W połowie lipca rozpoczęły się i obecnie trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i Ogrodowej we Włoszakowicach w ramach projektu  pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020. W załączeniu aktualne zdjęcia.

R. Jagodzik